Unicode test page and transliteration / transcription tables for
writing systems (alphabets, abjads, syllabaries) of various languages


cat | ceb | ces | cha | che | chr | chv | chy | ckt | com | cop | cor | cos | cre | crh | dan | dar | del | Deva | din | div | dlg | dng | enf/enh | eng | epo | est | eve | evn | ewe | hrv | kea | nld | prs | qer | sce | swb | zho | zho-Arab
A-B | F-J | K-L | M-Q | R-S | T-Z


Capeverdian Creole alphabet | alfabétu kabuverdianu
A (Á) B S D E (É) F G H I (Í) J DJ L LH M N NH O (Ó) P K R T U (Ú) V X TX Z
a (á) b s d e (é) f g h i (í) j dj l lh m n nh o (ó) p k r t u (ú) v x tx z
a   es e   efe aha i   djé ele élhe eme ene énhe o   ere u   xi txi

Catalan alphabet | alfabet català
A (À) B C (Ç) D E (É) (È) F G H I (Í) (Ï) J [K] L (ĿL)
a (à) b c (ç) d e (é) (è) f g h i (í) (ï) j [k] l (ŀl)
a   be ce ce trencada de e     efa ge hac i     jota ke ela  
(LL) M N O (Ó) (Ò) P Q R S T U (Ú) (Ü) V [W] X Y Z
(ll) m n o (ó) (ò) p q r s t u (ú) (ü) v [w] x y z
  ema ena o     pe cu erre esse te u     ve baixa ve doble ics / xeix i grega zeta

Cebuano alphabet | abakada ng Sinugboanon
A B K D E G H I L M N NG O P R S T U W Y
a b k d e g h i l m n ng o p r s t u w y

Chamorro alphabet | åtfåbeton Chamoru
A Å B CH D E F G H I K L M N Ñ NG O P R S T U Y
a å b ch d e f g h i k l m n ñ ng o p r s t u y
  a ae be che de e fe ge he i ke le me ne ñe nge o pe re se te u ye

Chechen Cyrillic alphabet | нохчийн абат (noȟčijn abat)
А АЬ Б В Г ГӀ Д ДЖ ДЗ Е Ё Ж З И Й К КХ КЪ КӀ Л М Н О ОЬ П ПӀ Р
а аь б в г гӏ д дж дз е ё ж з и й к кх къ кӏ л м н о оь п пӏ р
а аь бэ вэ гэ гӏa дэ джэ дзэ е ё жэ зэ и доца и кэ кхa къa кӏa лэ мэ нэ о оь пэ пӏa рэ
a ä b v g ġ d dz e jo ž z i j k q l m n o ö p r
a ä ġa džė dzė je jo žė i doca i qa q̇a ḳa o ö ṗa
С Т ТӀ У УЬ Ф Х ХЬ ХӀ Ц ЦӀ Ч ЧӀ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю ЮЬ Я ЯЬ Ӏ
с т тӏ у уь ф х хь хӏ ц цӏ ч чӏ ш щ ъ ы ь э ю юь я яь ӏ
сэ тэ тӏa у уь фэ хэ хьa хӏa цэ цӏa чэ чӏa шэ щэ чӏогӏа хьаьрк ы кӏеда хьаьрк э ю юь я яь ӏa
s t u ü f ȟ h c č č̣ š ş̌ " y ' ė ju ja ʿ
ṭa u ü ȟė ḥa ha c̣a čė č̣a šė ş̌ė č̣oġa ḥärk y ḳeda ḥärk ė ju ja ʿa

Chechen Latin alphabet | noxçiyn abat
A Ä B C Ċ Ç Ç̇ D E F G Ġ H X I J K KH L
a ä b c ċ ç ç̇ d e f g ġ h x i j k kh l
a ä be ce ċe çe ç̇e de e ef ge ġa ha xa ẋa i ja ka kha el
M N O Ö P PH Q R S Ş T TH U Ü V Y Z Ƶ Ə
m n o ö p ph q r s ş t th u ü v y z ƶ ə
em en o ö pe pha qa q̇a er es şa te tha u ü ve doca i ze ƶe ə

Cherokee syllabary | ᏣᎳᎩ ᏗᎦᎶᏆᏍᏙ (tsalagi digaloquasdo)
a e i o u v ga ka ge gi go gu gv ha he hi ho hu hv la le li lo lu lv ma me mi mo
mu na hna nah ne ni no nu nv qua que qui quo quu quv sa s se si so su sv da ta de te di ti do
du dv dla tla tle tli tlo tlu tlv tsa tse tsi tso tsu tsv wa we wi wo wu wv ya ye yi yo yu yv

Cheyenne alphabet | tsêhéstéestsévôhónestôtse
A (Á) (Â) E (É) (Ê) H K M N O (Ó) (Ô) P S Š T V X
a (á) (â) e (é) (ê) h k m n o (ó) (ô) p s š t v x

Chinese radicals | 部首 (bùshǒu)
丿/乀/乁 乙/乛/乚 人/亻 八/丷 刀/刂
gǔn zhǔ piē/fú/yí yì/yǐn jué èr tóu rén rén jiǒng bīng dāo bāo
fāng shí jié hàn yòu kǒu wéi shì suī zhi mián
尢/尣 川/巛/巜 广 彐/彑
cùn xiǎo wāng shī chè shān chuān/guì gōng jīn gān yāo yǎn yǐn gǒng gōng shān chì
心/忄 手/扌 攴/攵
xīn shǒu zhī wén dǒu jīn fāng yuē yuè qiàn zhǐ dǎi shū
水/氵 火/灬 爪/爫 牛/牜 犬/犭 玉/王
máo shì shuǐ huǒ zhǎo yáo qiáng piàn niú quǎn xuán guā gān shēng
示/礻 糸/纟
yòng tián chuáng bái mǐn máo shǐ shí shì rǒu xuè zhú
网/罒 艸/艹
fǒu wǎng yáng lǎo ér lěi ěr ròu chén zhì jiù shé chuǎn zhōu gèn cǎo
衣/衤 襾/覀 見/见 言/讠 貝/贝 車/车
chóng xuě xíng jiàn jué yán dòu shǐ zhì bèi chì zǒu shēn chē xīn
辵/辶 邑/阝 長/长 門/门 阜/阝 韋/韦
chén chuò yǒu biàn jīn cháng mén dài zhuī qīng fēi miàn wéi jiǔ yīn
頁/页 風/风 飛/飞 食/飠/饣 馬/马 魚/鱼 鳥/鸟 鹿 麥/麦
fēng fēi shí shǒu xiāng gāo biāo dòu chàng guǐ niǎo mài
黽/黾 鼠/鼡 齊/齐 齒/齿 龍/龙 龜/龟
huáng shǔ hēi zhǐ mǐn dǐng shǔ chǐ lóng guī yuè

Chinese Xiaoerjing | شِیَوْعَردٍ
ص ش ښ س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ٿ ث ت پ ب ا
s sh/x s s/x r- (z)* -r z d/j h② h① ch zh q q/x t p b a
ی ي و ه ن م ل ݣ گ ك ق ف غ ع ظ ط ڞ ض
i y/i* u h③ n m l ng-/gn- (g)* k (k)* g f (ġ)* e z z c (ḍ)*
وَیْ ِؤ/ُوِ َیْ اَیْ ِ اِ/ءِ ُؤ یُؤ ِئ اِئ ر عَر ُوَع وَع ْ/َع عَ ُوَ وَ ِا یَا َا اَ/ءَ
wai -ei -ai ai -i yi -ue⑤ yue -ie ye -r er -uo wo -e e -ua wa -ia④ ya -a a
ٌ یٌ ٍ اٍ/ءٍ ٌ/ٍ ءٌ ًا ءًا ُوُ/ُوْ یُوْ ِیَوْ یِوْ ِیَوْ یَوْ ِوْ عِوْ َوْ اَوْ ُ/ُوْ اُ/ءُ ُوِ وِ ُوَیْ
-un⑥ yun -in yin -en en -an an -u⑤ yu -iu you -iao yao -ou ou -ao ao -u u -ui wei -uai
وْع ُوْا وْا ِیْا یْا ْو یْو ْو ٍْ یٍْ ْع/ٍ ْا ءْا ٌ وٌ ُوًا یُوًا ُوًا وًا ِیًا یًا
weng -uang wang -iang yang -iong⑥ yong -ong -ing ying -eng -ang ang -un wen -uan⑥ yuan -uan wan -ian yan
* = only used with Arabic / Persian loans; ① = used before syllables with the finals -e, -ei, -en, -eng; ② = used before syllables with the finals -u, -ua, -uai, -uan, -uang, -ui, -un, -uo; ③ = used with Arabic loans and before syllables with the finals -a, -ai, -an, -ang, -ao; ④ = limited to syllables with the initials j-, q-, x-, l-; ⑤ = limited to syllables with the initials j-, q-, x-, l-, n-; ⑥ = limited to syllables with the initials j-, q-, x-

Chukchi alphabet | ԓыгъоравэтԓьэн алфавит (łyg"oravėtł'ėn alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Ӄ Л Ԓ М Н Ӈ О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к ӄ л ԓ м н ӈ о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e jo ž z i j k q l ł m n ŋ o p r s t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Chuvash alphabet | чӑваш алфавичӗ (čăvaš alfavičĕ)
А Ӑ Б В Г Д Е Ё Ӗ Ж З И Й К Л М Н О П Р С Ҫ
а ӑ б в г д е ё ӗ ж з и й к л м н о п р с ҫ
а ӑ бӑ вӑ гӑ дӑ е ё ӗ жӑ зӑ и йӑ кӑ лӑ мӑ нӑ о пӑ рӑ сӑ ҫӑ
a ă b v g d e jo ĕ ž z i j k l m n o p r s ś
a ă je jo ĕ žă i o śă
Т У Ӳ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
т у ӳ ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
тӑ у ӳ фӑ хӑ цӑ чӑ шӑ щӑ хытӑлӑх палли ы ҫемҫелӗх палли э ю я
t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja
u ü ȟă čă šă ş̌ă ȟytălăȟ palli y śemśelĕȟ palli ė ju ja

Comanche alphabet
A B E H I K M N O P R S T U W Y ?
a b e h i k m n o p r s t U ʉ w y ?

Comorian Latin alphabet
A E I O U B C D DH DJ F G GH H J K L M N NG NG’ NY P R S SH T TH W Y Z
a e i o u b c d dh dj f g gh h j k l m n ng ng’ ny p r s sh t th w y z

Comorian Arabic alphabet
ڠ غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا
ng gh an/am* dh tw dh sw sh s z r dh d kh h j dj th t p b ʾ
َة ٍ ً ُوْ / ُ ُوْ / ُ اِ / يِ ِ اَ / َ ي ه و ن م ل ڬ ك ق ڤ ف
-at en/in** an** u o i e a y h w n m l g k k v f
* or en/em, in/im, on/om, un/um | ** before d/t

Coptic Sahidic alphabet
ⲁⲗⲫⲁ ⲃⲓⲇⲁ ⲅⲁⲙⲁ ⲇⲁⲗⲇⲁ ⲉⲓⲉ ⲍⲁⲧⲁ ϩⲁⲧⲉ ⲑⲉⲑⲉ ⲓⲁⲩⲇⲁ ⲕⲁⲡⲁ ⲗⲁⲩⲗⲁ ⲙⲓ ⲛⲓ ⲝⲓ ⲡⲓ
a b g d e z ē i k l m n x o p
alfa bida gama dalda eie zata hate tʰetʰe iauda kapa laula mi ni xi o pi
Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ϫ Ϭ Ϯ
ϣ ϥ ϧ ϩ ϫ ϭ ϯ
ⲣⲱ ⲥⲓⲙⲁ ⲧⲁⲩ ⲩⲁ ⲫⲓ ⲭⲓ ⲯⲓ ⲱⲩ ϣⲉⲓ ϥⲉⲓ ϧⲉⲓ ϩⲟⲣⲓ ⲅⲁⲛⲅⲓⲁ ϭⲓⲙⲁ ⲇⲉⲓ
r s t y/u ps ō š f ȟ h č ti
sima tau ua pʰi kʰi psi ōu šei fei ȟei hori gangia ḳima dei

Coptic Bohairic alphabet
Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ϫ Ϭ Ϯ  
ϣ ϥ ϧ ϩ ϫ ϭ ϯ
a b-/-v- g d e z ī i k l m n x o p r s t y/u ps ō š f ȟ h ǰ č ti ə-/-̀

Cornish alphabet | lytherennek Kernewek
A B CH D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y
a b ch d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y
a be cha de e ev ge ha i je ka el em en o pe er es te u ve we ye

Corsican alphabet | alfabetu corsu
A (À) B C D E (È) F G H I (Ì) J K L M N O (Ò) P Q R S T U (Ù) V Z
a (à) b c d e (è) f g h i (ì) j k l m n o (ò) p q r s t u (ù) v z

Cree syllabary | ᓀᐦᐃᔭᐗᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐤ (nêhiyawasinahikatêw)
ᑊ/ᑉ
ê i î o ô a â h pi po pa p
ᐟ/ᑦ ᐠ/ᒃ
ti to ta t ki ko ka k
ᐨ/ᒡ ᓫ/ᓪ
ci co ca c li lo la l
ᒼ/ᒻ ᐣ/ᓐ
mi mo ma m ni no na n
ᕑ/ᕐ ᐢ/ᔅ
ri ro ra r si so sa s
ᐡ/ᔥ ᐤ/ᕀ
šê ši šî šo šô ša šâ š yi yo ya y
wi wo wa w

Crimean Tatar Latin alphabet | qırımtatar elifbesi
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P Q R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n ñ o ö p q r s ş t u ü v y z

Crimean Tatar Cyrillic alphabet | къырымтатар элифбеси / qırımtatar elifbesi
А Б В Г ГЪ Д Е Ё Ж З И Й К КЪ Л М Н НЪ О П Р С
а б в г гъ д е ё ж з и й к къ л м н нъ о п р с
а бэ вэ гэ гъы дэ е ё жэ зэ и йы кa къы эль эм эн энъ о пэ эр эс
a/e b v g ğ d e ö/yo/yö j z i y k q l m n ñ o/ö p r s
a be ve ge ğı de ye yo je ze i ka el em en o pe er es
Т У Ф Х Ц Ч ДЖ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
т у ф х ц ч дж ш щ ъ ы ь э ю я
тэ у эф хa цэ чэ джэ шa щa къаттылыкъ ишарети ы йымшакълыкъ ишарети э ю я
t u/ü f h ts ç c ş şç - ı - e ü/yu/yü â/ya/ye
te u ef ha tse çe ce şa şça qattılıq işareti ı yımşaqlıq işareti e yu ya

Croatian alphabet | hrvatska abeceda
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž
a be ce če će de dže đe e ef ge ha i je ka el elj em en enj o pe er es te u ve ze že

Czech alphabet | česká abeceda
A (Á) B C Č D (Ď) E (É) (Ě) F G H CH I (Í) J K L M N (Ň) O (Ó)
a (á) b c č d (ď) e (é) (ě) f g h ch i (í) j k l m n (ň) o (ó)
á dlouhé á čé ďé é dlouhé é ije ef chá í dlouhé í el em en ó dlouhé ó
P (Q) R Ř S Š T (Ť) U (Ú) (Ů) V (W) (X) Y (Ý) Z Ž
p (q) r ř s š t (ť) u (ú) (ů) v (w) (x) y (ý) z ž
kvé er es ťé ú dlouhé ú u s kroužkem dvojité vé iks ypsilon dlouhé ypsilon zet žet

Danish alphabet | dansk alfabet
A (Á) B C D E (É) F G H I J K L M N O (Ó) P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a (á) b c d e (é) f g h i j k l m n o (ó) p q r s t u v w x y z æ ø å
a   be se de e   æf ge i jåd æl æm æn o   pe ku ær æs te u ve dobbelt-ve æks y sæt æ ø å

Dargwa alphabet | дарган алфавит (dargan alfavit)
А Б В Г ГЪ ГЬ ГӀ Д Е Ё Ж З И Й К КЪ КЬ КӀ Л М Н О П
а б в г гъ гь гӏ д е ё ж з и й к къ кь кӏ л м н о п
a b v g ġ h ʿ d e jo ž z i j k l m n o p
ПӀ Р С Т ТӀ У Ф Х ХЪ ХЬ ХӀ Ц ЦӀ Ч ЧӀ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Ӏ
пӏ р с т тӏ у ф х хъ хь хӏ ц цӏ ч чӏ ш щ ъ ы ь э ю я ӏ
r s t u f ȟ q c č č̣ š ş̌ " y ' ė ju ä/ja -

Dari alphabet | الفبای دری (alefbā-ye darī) see Persian alphabet

Delaware alphabet
A B CH D E Ë G H I J K L M N O P Q S SH T U W X Y Z ZH
a b ch d e ë g h i j k l m n o p q s sh t u w x y z zh

Devanagari alphabet | देवनागरी वर्णमाला (devnāgrī varṇamālā) | Indian character tables
अ- आ-/-ा इ-/-ि- ई-/-ी उ-/-ु ऊ-/-ू ऋ-/-ृ ऌ-/-ॄ ए-/-े ऍ-/-ॅ ऎ-/-ॆ ऐ-/-ै ओ-/-ो ऑ-/-ॉ ऒ-/-ॊ औ-/-ौ
a ā i ī u ū e ĕ è æ o ŏ ò ô
ka kʰa ga gʰa ṅa ča čʰa ja jʰa ña ṭa ṭʰa ḍa ḍʰa ṇa ta tʰa da dʰa na pa pʰa ba bʰa ma
क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ -् -ँ -ं -़
ya ra la va ša ṣa sa ha qa ȟa ġa za ṛa ṛʰa fa ḷa ṉa ỵa ṟa ḻa - -
some Devanagari conjuncts / ligatures
क्क क्त क्न क्ल क्व क्र क्ष क्ष्र ख्न ख्र ख्ल ग्न ग्र ग्ल घ्न घ्र घ्ल ङ्क
kka kta kna kla kva kra kṣa kṣra kʰna kʰra kʰla gna gra gla gʰna gʰra gʰla ṅka
ङ्क्त ङ्क्ष ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्म ङ्र च्च च्न च्र च्ल छ्र ज्ज ज्ञ ज्न ज्र झ्न झ्र
ṅkta ṅkṣa ṅkʰa ṅga ṅgʰa ṅma ṅra čča čna čra čla čʰra jja jña jna jra jʰna jʰra
ञ्च ञ्ज ञ्र ट्क ट्ट ट्ठ ट्य ट्र ट्व ठ्ठ ठ्य ठ्र ड्ग ड्ड ड्ढ ड्य ड्र ड्व
ñča ñja ñra ṭka ṭṭa ṭṭʰa ṭya ṭra ṭva ṭʰṭʰa ṭʰya ṭʰra ḍga ḍḍa ḍḍʰa ḍya ḍra ḍva
ढ्ढ ढ्य ढ्र ण्र त्क त्त त्त्व त्न त्र थ्न थ्र द्ग द्घ द्द द्ध द्न द्ब द्भ
ḍʰḍʰa ḍʰya ḍʰra ṇra tka tta ttva tna tra tʰna tʰra dga dgʰa dda ddʰa dna dba dbʰa
द्म द्य द्र द्व ध्न ध्र न्न न्र प्ट प्ठ प्त प्न प्य प्र प्ल फ्न फ्र फ्ल
dma dya dra dva dʰna dʰra nna nra pṭa pṭʰa pta pna pya pra pla pʰna pʰra pʰla
ब्न ब्र ब्ल भ्न भ्र भ्ल म्न म्र म्ल य्न य्र र्क ल्र ल्ल व्न व्र व्ल श्च
bna bra bla bʰna bʰra bʰla mna mra mla yna yra rka lra lla vna vra vla šča
श्न श्र श्ल श्व ष्ट ष्ट्र ष्ट्व ष्ठ ष्र स्न स्र ह्ण ह्न ह्म ह्य ह्र ह्ल ह्व ळ्र
šna šra šla šva ṣṭa ṣṭra ṣṭva ṣṭʰa ṣra sna sra hṇa hna hma hya hra hla hva ḷra

Dinka alphabet | kït ë Thuɔŋjäŋ
A Ä B C D DH E Ë Ɛ Ɛ̈ G Ɣ I Ï J K L M N NH NY Ŋ O Ö Ɔ Ɔ̈ P R T TH U W Y
a ä b c d dh e ë ɛ ɛ̈ g ɣ i ï j k l m n nh ny ŋ o ö ɔ ɔ̈ p r t th u w y

Divehi Thaana alphabet | ދިވެހި ތާނަ އަލިފުބާ (divehi tāna alifubā)
ލ ތ ދ ފ މ ވ އ ކ ޅ ބ ރ ނ ށ ހ
ލާމު ތާ ދާލު ފާފު މީމު ވާވު އަލިފު ކާފު ޅަވިޔަނި ބާ ރާ ނޫނު ށަވިޔަނި ހާ
l t d f m v ' k b r n ŝ h
lāmu dālu fāfu mīmu vāvu alifu kāfu ḷaviyani nūnu ŝaviyani
ޙ ޘ ޗ ޖ ޕ ޔ ޓ ޒ ޑ ސ ޏ ގ
ޙާ ޘާ ޗަވިޔަނި ޖަވިޔަނި ޕަވިޔަނި ޔާ ޓަވިޔަނި ޒަވިޔަނި ޑަވިޔަނި ސީނު ޏަވިޔަނި ގާފު
č j p y ż s ñ g
ḥā ṯā čaviyani javiyani paviyani ṫaviyani żaviyani ḋaviyani sīnu ñaviyani gāfu
ޥ ޤ ޣ ޢ ޡ ޠ ޟ ޞ ޝ ޜ ޛ ޚ
އަބަފިލި ޥާވު ޤާފު ޣައިނު ޢައިނު ޡޮ ޠޮ ޟާދު ޞާދު ޝީނު ޜާ ޛާލު ޚާ
a w q ġ ʿ š z
abafili wāvu qāfu ġainu ʿainu ẓo ṭo ḍādu ṣādu šīnu ḏālu ḫā
ސުކުން އޯބޯފިލި އޮބޮފިލި އޭބޭފިލި އެބެފިލި އޫބޫފިލި އުބުފިލި އީބީފިލި އިބިފިލި އާބާފިލި
- ō o ē e ū u ī i ā
sukun ōbōfili obofili ēbēfili ebefili ūbūfili ubufili ībīfili ibifili ābāfili

Dolgan alphabet | долган алфавит (dolgan alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Һ Л М Н Ӈ О Ө
а б в г д е ё ж з и й к һ л м н ӈ о ө
a b v g d e jo ž z i j k h l m n ŋ o ö
П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
п р с т у ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
p r s t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Dongxiang alphabet
A AI AO B C CH D E EI F G GH GV H HH I IA IAO IE II IU J
a ai ao b c ch d e ei f g gh gv h hh i ia iao ie ii iu j
K KH L M N O OU P Q R S SH T U UA UAI UI W X Y Z ZH
k kh l m n o ou p q r s sh t u ua uai ui w x y z zh

Dungan alphabet | хуэйзў элифбе (ȟuėjzŭ ėlifbe)
А Б В Г Д Е Ё Ж Җ З И Й К Л М Н Ң Ә О П Р
а б в г д е ё ж җ з и й к л м н ң ә о п р
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ җэ зэ и ий ка эль эм эн ың ә о пэ эр
a b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ ä o p r
a je jo žė ẑė i ij ka ėl' ėm ėn ä o ėr
С Т У Ў Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
с т у ў ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
эс тэ у ў ү эф ха цэ чэ ша ща нин хо ы ван хо э ю йа
s t u ŭ ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja
ės u ŭ ü ėf ȟa čė ša ş̌a nin ȟo y van ȟo ė ju ja

Dutch alphabet | Nederlands alfabet
A (Ä) B C D E (Ë) F G H I (Ï) J K L M N O (Ö) P Q R S T U (Ü) V W X Y (IJ) Z
a (ä) b c d e (ë) f g h i (ï) j k l m n o (ö) p q r s t u (ü) v w x y (ij) z
a   be ce de e   ef ge ha i   je ka el em en o   pe ku er es te u   ve we iks y lange ij zet

Elfdalian alphabet | övdalsk abiseð
A Ą B C D Ð E Ę F G H I Į J K L M N O P Q R S T U Ų V W X Y Z Å Ą̊ Ä Ö
a ą b c d ð e ę f g h i į j k l m n o p q r s t u ų v w x y z å ą̊ ä ö

Enets alphabet | онай алфавит (onaj alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ɛ Ж З И Й К Л М Н Ӈ О П Р С Ҫ Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ɛ ж з и й к л м н ӈ о п р с ҫ т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e jo ä ž z i j k l m n ŋ o p r s ş t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

English alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a bee cee dee e ef gee aitch i jay kay el em en o pee cue ar ess tee u vee double-u ex wy zed / zee

Esperanto alphabet | esperanta alfabeto
A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z
a bo co ĉo do e fo go ĝo ho ĥo i jo ĵo ko lo mo no o po ro so ŝo to u ŭo vo zo

Estonian alphabet | eesti tähestik
A B (C) D E F G H I J K L M N O P
a b (c) d e f g h i j k l m n o p
aa bee tsee dee ee eff gee haa ii jott kaa ell emm enn oo pee
(Q) R S Š Z Ž T U V (W) Õ Ä Ö Ü (X) (Y)
(q) r s š z ž t u v (w) õ ä ö ü (x) (y)
kuu err ess šaa zee žee tee uu vee kaksisvee õõ ää öö üü ikks üpsilon

Even alphabet | эвэды алфавит (ėvėdy alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ӈ О Ө Ӫ П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н ӈ о ө ӫ п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o ö ő p r s t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Evenki alphabet (Russia) | эвэды̄ алфавит (ėvėdȳ alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ӈ О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н ӈ о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o p r s t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Evenki alphabet (China)
A B C D E Ē F G H I J K L M N NG O Ɵ P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e ē f g h i j k l m n ng o ō p q r s t u v w x y z
a b ʦ d ə e f g ɣ x/h i ʤ k l m n ŋ/ˠ ʊ ɔ p ʧ r s t u ɵ w ʃ j ʣ

Ewe alphabet | Eʋe alfabet
A B D Ɖ DZ E Ɛ F Ƒ G GB Ɣ H I K KP L M N NY Ŋ O Ɔ P R S T TS U V Ʋ W X Y Z
a b d ɖ dz e ɛ f ƒ g gb ɣ h i k kp l m n ny ŋ o ɔ p r s t ts u v ʋ w x y z

Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new