Subdivisions of Slovenia in local languages Slovenian, Hungarian, and Italian

DO | GO | JP | KO | LJ | NO | PD | PM | PS | SA | SP | ZS

Gorenjska regija Kranj
18 občine: Bled; Bohinj; Cerklje na Gorenjskem; Gorenja vas-Poljane; Gorje; Jesenice; Jezersko; Kranj; Kranjska Gora; Naklo; Preddvor; Radovljica; Šenčur; Škofja Loka; Tržič; Železniki; Žiri; Žirovnica

Goriška regija Nova Gorica
13 občine: Ajdovščina; Bovec; Brda; Cerkno; Idrija; Kanal ob Soči; Kobarid; Miren-Kostanjevica; Nova Gorica; Renče-Vogrsko; Šempeter-Vrtojba; Tolmin; Vipava

Jugovzhodna regija Novo mesto
20 občine: Črnomelj; Dolenjske Toplice; Kočevje; Kostel; Loški Potok; Metlika; Mirna Peč; Mokronog-Trebelno; Novo mesto; Osilnica; Ribnica; Semič; Sodražica; Straža; Šentjernej; Šentrupert; Škocjan; Šmarješke Toplice; Trebnje; Žužemberk

Koroška regija Slovenj Gradec
12 občine: Črna na Koroškem; Dravograd; Mežica; Mislinja; Muta; Podvelka; Prevalje; Radlje ob Dravi; Ravne na Koroškem; Ribnica na Pohorju; Slovenj Gradec; Vuzenica

Notranjsko-kraška regija Postojna
6 občine: Bloke; Cerknica; Ilirska Bistrica; Loška Dolina; Pivka; Postojna

Obalno-kraška regija
ita: Regione Carsico-litoranea
Koper
ita: Capodistria
7 občine: Divača; Hrpelje-Kozina; Izola; Komen; Koper; Piran; Sežana
ita: 7 comuni: Divaccia; Erpelle-Cosina; Isola d’Istria; Comeno; Capodistria; Pirano; Sesana

Osrednjeslovenska regija Ljubljana
26 občine: Borovnica; Brezovica; Dobrepolje; Dobrova-Polhov Gradec; Dol pri Ljubljani; Domžale; Grosuplje; Horjul; Ig; Ivančna Gorica; Kamnik; Komenda; Litija; Ljubljana; Logatec; Log-Dragomer; Lukovica; Medvode; Mengeš; Moravče; Škofljica; Šmartno pri Litiji; Trzin; Velike Lašče; Vodice; Vrhnika

Podravska regija Maribor
41 občine: Benedikt; Cerkvenjak; Cirkulane; Destrnik; Dornava; Duplek; Gorišnica; Hajdina; Hoče-Slivnica; Juršinci; Kidričevo; Kungota; Lenart; Lovrenc na Pohorju; Majšperk; Makole; Maribor; Markovci; Miklavž na Dravskem polju; Oplotnica; Ormož; Pesnica; Podlehnik; Poljčane; Ptuj; Rače-Fram; Ruše; Selnica ob Dravi; Slovenska Bistrica; Središče ob Dravi; Starše; Sveta Ana; Sveta Trojica v Slovenskih goricah; Sveti Andraž v Slovenskih goricah; Sveti Jurij v Slovenskih goricah; Sveti Tomaž; Šentilj; Trnovska vas; Videm; Zavrč; Žetale

Pomurska regija
hun: Muravidék régió
Murska Sobota
hun: Muraszombat
27 občine: Apače; Beltinci; Cankova; Črenšovci; Dobrovnik; Gornja Radgona; Gornji Petrovci; Grad; Hodoš; Kobilje; Križevci; Kuzma; Lendava; Ljutomer; Moravske Toplice; Murska Sobota; Odranci; Puconci; Radenci; Razkrižje; Rogašovci; Sveti Jurij ob Ščavnici; Šalovci; Tišina; Turnišče; Velika Polana; Veržej
hun: 27 köszégek: Apače; Belatinc; Vashidegkút; Cserföld; Dobrónak; Felsőregede; Péterhegy; Felsőlendva; Őrihodos; Kebeleszentmárton; Tótkeresztúr; Kuzma; Lendva; Ljutomer; Alsómarác; Muraszombat; Adorjánfalva; Battyánd; Regede; Ráckanizsa; Szarvaslak; Vizlendva; Sal; Csendlak; Bántornya; Nagypalina; Veržej

Savinjska regija Celje
33 občine: Bistrica ob Sotli; Braslovče; Celje; Dobje; Dobrna; Gornji Grad; Kozje; Laško; Ljubno; Luče; Mozirje; Nazarje; Podčetrtek; Polzela; Prebold; Radeče; Rečica ob Savinji; Rogaška Slatina; Rogatec; Slovenske Konjice; Solčava; Šentjur; Šmarje pri Jelšah; Šmartno ob Paki; Šoštanj; Štore; Tabor; Velenje; Vitanje; Vojnik; Vransko; Zreče; Žalec

Spodnjeposavska regija Krško
4 občine: Brežice; Kostanjevica na Krki; Krško; Sevnica

Zasavska regija Trbovlje
3 občine: Hrastnik; Trbovlje; Zagorje ob Savi

Slovenia | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new