Subdivisions of Pakistan in local languages Urdu, English, Pashto, Sindhi and Western Punjabi

BA | GB | IS | JK | NW | PB | SD | TA


urd: آزاد جموں و کشمیر (Āzād Jammūṅ va Kašmīr)
eng: Azad Jammu and Kashmir
urd: مظفرآباد (Muẓaffarābād)
eng: Muzaffarabad
urd: ضلع باغ (Żilaʿ-e Bāġ)
eng: Bagh district
urd: باغ (Bāġ)
eng: Bagh
urd: ضلع بھیمبر (Żilaʿ-e Bʰīmbar)
eng: Bhimber district
urd: بھیمبر (Bʰīmbar)
eng: Bhimber
urd: ضلع پونچ (Żilaʿ-e Pūnč)
eng: Poonch district
urd: راولا‌کوٹ (Rāvalākōṫ)
eng: Rawalakot
urd: ضلع سدھ‌نوتی (Żilaʿ-e Sudʰnōtī)
eng: Sudhnoti district
urd: سدھ‌نوتی (Sudʰnōtī)
eng: Sudhnoti
urd: ضلع کوٹلی (Żilaʿ-e Kōṫlī)
eng: Kotli district
urd: کوٹلی (Kōṫlī)
eng: Kotli
urd: ضلع مظفرآباد (Żilaʿ-e Muẓaffarābād)
eng: Muzaffarabad district
urd: مظفرآباد (Muẓaffarābād)
eng: Muzaffarabad
urd: ضلع میرپور (Żilaʿ-e Mīrpūr)
eng: Mirpur district
urd: میرپور (Mīrpūr)
eng: Mirpur
urd: ضلع نیلم (Żilaʿ-e Nīlam)
eng: Neelum district
urd: اتھ‌مقام (Atʰmuqām)
eng: Athmuqam


urd: صوبہٴ بلوچستان (Ṣūbâ-e Balōčistān)
eng: Balochistan Province
urd: کوئٹہ (Kūʾeṫâ)
eng: Quetta
urd: ضلع آواران (Żilaʿ-e Āvārān)
eng: Awaran district
urd: آواران (Āvārān)
eng: Awaran
urd: ضلع بارخان (Żilaʿ-e Bārḫān)
eng: Barkhan district
urd: بارخان (Bārḫān)
eng: Barkhan
urd: ضلع بولان (Żilaʿ-e Bōlān)
eng: Bolan district
urd: ڈھاڈر (Ḋʰāḋar)
eng: Dhadar
urd: ضلع پشین (Żilaʿ-e Pišīn)
eng: Pishin district
urd: پشین (Pišīn)
eng: Pishin
urd: ضلع پنجگور (Żilaʿ-e Panjgūr)
eng: Panjgur district
urd: پنجگور (Panjgūr)
eng: Panjgur
urd: ضلع جعفرآباد (Żilaʿ-e Jaʿfarābād)
eng: Jaffarabad district
urd: ڈیرہ اللہ یار (Ḋērâ Allāh Yār)
eng: Dera Allah Yar
urd: ضلع جھل مگسی (Żilaʿ-e Jʰal Magsī)
eng: Jhal Magsi district
urd: جھل مگسی (Jʰal Magsī)
eng: Jhal Magsi
urd: ضلع چاغی (Żilaʿ-e Čāġay)
eng: Chagai district
urd: چاغی (Čāġay)
eng: Chagai
urd: ضلع خاران (Żilaʿ-e Ḫārān)
eng: Kharan district
urd: خاران (Ḫārān)
eng: Kharan
urd: ضلع خضدار (Żilaʿ-e Ḫużdār)
eng: Khuzdar district
urd: خضدار (Ḫużdār)
eng: Khuzdar
urd: ضلع ڈیرہ بگٹی (Żilaʿ-e Ḋērâ Bugṫī)
eng: Dera Bugti district
urd: ڈیرہ بگٹی (Ḋērâ Bugṫī)
eng: Dera Bugti
urd: ضلع زیارت (Żilaʿ-e Ziyārat)
eng: Ziarat district
urd: زیارت (Ziyārat)
eng: Ziarat
urd: ضلع ژوب (Żilaʿ-e Žōb)
eng: Zhob district
urd: ژوب (Žōb)
eng: Zhob
urd: ضلع سبی (Żilaʿ-e Sibī)
eng: Sibi district
urd: سبی (Sibī)
eng: Sibi
urd: ضلع قلات (Żilaʿ-e Qalāt)
eng: Kalat district
urd: قلات (Qalāt)
eng: Kalat
urd: ضلع قلعہٴ سیف‌اللہ (Żilaʿ-e Qilʿâ-e Sayfullāh)
eng: Killa Saifullah district
urd: قلعہٴ سیف‌اللہ (Qilʿâ-e Sayfullāh)
eng: Killa Saifullah
urd: ضلع قلعہٴ عبداللہ (Żilaʿ-e Qilʿâ-e ʿAbdullāh)
eng: Killa Abdullah district
urd: چمن (Čaman)
eng: Chaman
urd: ضلع کوہلو (Żilaʿ-e Kōhlū)
eng: Kohlu district
urd: کوہلو (Kōhlū)
eng: Kohlu
urd: ضلع کوئٹہ (Żilaʿ-e Kūʾeṫâ)
eng: Quetta district
urd: کوئٹہ (Kūʾeṫâ)
eng: Quetta
urd: ضلع کیچ (Żilaʿ-e Kēč)
eng: Kech district
urd: کیچ (Kēč)
eng: Kech
urd: ضلع گوادر (Żilaʿ-e Gvādar)
eng: Gwadar district
urd: گوادر (Gvādar)
eng: Gwadar
urd: ضلع لسبیلہ (Żilaʿ-e Lasbēlâ)
eng: Lasbela district
urd: اوتھل (Ūtʰal)
eng: Uthal
urd: ضلع لورالائی (Żilaʿ-e Lōrālāʾī)
eng: Loralai district
urd: لورالائی (Lōrālāʾī)
eng: Loralai
urd: ضلع مستونگ (Żilaʿ-e Mastūng)
eng: Mastung district
urd: مستونگ (Mastūng)
eng: Mastung
urd: ضلع موسیٰ‌خیل (Żilaʿ-e Mūsáḫēl)
eng: Musakhel district
urd: موسیٰ‌خیل (Mūsáḫēl)
eng: Musakhel
urd: ضلع نصیرآباد (Żilaʿ-e Naṣīrābād)
eng: Nasirabad district
urd: ڈیرہ مراد جمالی (Ḋērâ Murād Jamālī)
eng: Dera Murad Jamali
urd: ضلع نوشکی (Żilaʿ-e Nūškī)
eng: Nushki District
urd: نوشکی (Nūškī)
eng: Nushki


urd | pnb: صوبہٴ پنجاب (Ṣūbâ-e Panjāb)
eng: Punjab Province
urd: لاہور (Lāhōr)
eng: Lahore
pnb: لہور (Lahōr)
urd | pnb: ضلع اٹک (Żilaʿ-e Aṫak)
eng: Attock district
urd | pnb: اٹک (Aṫak)
eng: Attock
urd | pnb: ضلع اوکاڑہ (Żilaʿ-e Ōkāṛâ)
eng: Okara district
urd | pnb: اوکاڑہ (Ōkāṛâ)
eng: Okara
urd | pnb: ضلع بہاولپور (Żilaʿ-e Bahāvalpūr)
eng: Bahawalpur district
urd | pnb: بہاولپور (Bahāvalpūr)
eng: Bahawalpur
urd | pnb: ضلع بہاولنگر (Żilaʿ-e Bahāvalnagar)
eng: Bahawalnagar district
urd | pnb: بہاولنگر (Bahāvalnagar)
eng: Bahawalnagar
urd: ضلع بھکر (Żilaʿ-e Bʰakkar)
eng: Bhakkar district
pnb: ضلع پکھر (Żilaʿ-e Pakʰar)
urd: بھکر (Bʰakkar)
eng: Bhakkar
pnb: پکھر (Pakʰar)
urd | pnb: ضلع پاکپتن (Żilaʿ-e Pākpattan)
eng: Pakpattan district
urd | pnb: پاکپتن (Pākpattan)
eng: Pakpattan
urd | pnb: ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ (Żilaʿ-e Ṫōbâ Ṫēk Singʰ)
eng: Toba Tek Singh district
urd | pnb: ٹوبہ ٹیک سنگھ (Ṫōbâ Ṫēk Singʰ)
eng: Toba Tek Singh
urd: ضلع جہلم (Żilaʿ-e Jehlam)
eng: Jhelum district
pnb: ضلع جیلم (Żilaʿ-e Jēlam)
urd: جہلم (Jehlam)
eng: Jhelum
pnb: جیلم (Jēlam)
urd: ضلع جھنگ (Żilaʿ-e Jʰang)
eng: Jhang district
pnb: ضلع چنگ (Żilaʿ-e Jang)
urd: جھنگ (Jʰang)
eng: Jhang
pnb: چنگ (Jang)
urd | pnb: ضلع چکوال (Żilaʿ-e Čakvāl)
eng: Chakwal district
urd | pnb: چکوال (Čakvāl)
eng: Chakwal
urd | pnb: ضلع چنیوٹ (Żilaʿ-e Činyōṫ)
eng: Chiniot district
urd | pnb: چنیوٹ (Činyōṫ)
eng: Chiniot
urd | pnb: ضلع حافظ‌آباد (Żilaʿ-e Ḥāfiẓābād)
eng: Hafizabad district
urd | pnb: حافظ‌آباد (Ḥāfiẓābād)
eng: Hafizabad
urd | pnb: ضلع خانیوال (Żilaʿ-e Ḫānēvāl)
eng: Khanewal district
urd | pnb: خانیوال (Ḫānēvāl)
eng: Khanewal
urd | pnb: ضلع خوشاب (Żilaʿ-e Ḫūšāb)
eng: Khushab district
urd | pnb: خوشاب (Ḫūšāb)
eng: Khushab
urd | pnb: ضلع ڈیرہ غازی خان (Żilaʿ-e Ḋērâ Ġāzī Ḫān)
eng: Dera Ghazi Khan district
urd | pnb: ڈیرہ غازی خان (Ḋērâ Ġāzī Ḫān)
eng: Dera Ghazi Khan
urd | pnb: ضلع راجن‌پور (Żilaʿ-e Rājanpūr)
eng: Rajanpur district
urd | pnb: راجن‌پور (Rājanpūr)
eng: Rajanpur
urd | pnb: ضلع راولپنڈی (Żilaʿ-e Rāvalpinḍī)
eng: Rawalpindi district
urd | pnb: راولپنڈی (Rāvalpinḍī)
eng: Rawalpindi
urd | pnb: ضلع رحیم یار خان (Żilaʿ-e Raḥīm Yār Ḫān)
eng: Rahim Yar Khan district
urd | pnb: رحیم یار خان (Raḥīm Yār Ḫān)
eng: Rahim Yar Khan
urd | pnb: ضلع ساہیوال (Żilaʿ-e Sāhīvāl)
eng: Sahiwal district
urd | pnb: ساہیوال (Sāhīvāl)
eng: Sahiwal
urd | pnb: ضلع سرگودھا (Żilaʿ-e Sargōdʰā)
eng: Sargodha district
urd | pnb: سرگودھا (Sargōdʰā)
eng: Sargodha
urd | pnb: ضلع سیالکوٹ (Żilaʿ-e Siyālkōṭ)
eng: Sialkot district
urd | pnb: سیالکوٹ (Siyālkōṭ)
eng: Sialkot
urd: ضلع شیخوپورہ (Żilaʿ-e Šēḫūpūrâ)
eng: Sheikhupura district
pnb: ضلع شیخوپورا (Żilaʿ-e Šēḫūpūrā)
urd: شیخوپورہ (Šēḫūpūrâ)
eng: Sheikhupura
pnb: شیخوپورا (Šēḫūpūrā)
urd | pnb: ضلع فیصل‌آباد (Żilaʿ-e Fayṣalābād)
eng: Faisalabad district
urd | pnb: فیصل‌آباد (Fayṣalābād)
eng: Faisalabad
urd | pnb: ضلع قصور (Żilaʿ-e Qaṣūr)
eng: Kasur district
urd | pnb: قصور (Qaṣūr)
eng: Kasur
urd | pnb: ضلع گجرات (Żilaʿ-e Gujrāt)
eng: Gujrat district
urd | pnb: گجرات (Gujrāt)
eng: Gujrat
urd | pnb: ضلع گجرانوالہ (Żilaʿ-e Gujrānvālâ)
eng: Gujranwala district
urd | pnb: گجرانوالہ (Gujrānvālâ)
eng: Gujranwala
urd: ضلع لاہور (Żilaʿ-e Lāhōr)
eng: Lahore district
pnb: ضلع لہور (Żilaʿ-e Lahōr)
urd: لاہور (Lāhōr)
eng: Lahore
pnb: لہور (Lahōr)
urd: ضلع لودھران (Żilaʿ-e Lōdʰrān)
eng: Lodhran district
pnb: ضلع لودھراں (Żilaʿ-e Lōdʰrāṅ)
urd: لودھران (Lōdʰrān)
eng: Lodhran
pnb: لودھراں (Lōdʰrāṅ)
urd | pnb: ضلع لیہ (Żilaʿ-e Layyâ)
eng: Layyah district
urd | pnb: لیہ (Layyâ)
eng: Layyah
urd | pnb: ضلع مظفرگڑھ (Żilaʿ-e Muẓaffargaṛʰ)
eng: Muzaffargarh district
urd | pnb: مظفرگڑھ (Muẓaffargaṛʰ)
eng: Muzaffargarh
urd | pnb: ضلع ملتان (Żilaʿ-e Multān)
eng: Multan district
urd | pnb: ملتان (Multān)
eng: Multan
urd: ضلع منڈی بہاؤالدین (Żilaʿ-e Manḋī Bahāʾuddīn)
eng: Mandi Bahauddin district
pnb: ضلع منڈی بہاالدین (Żilaʿ-e Manḋī Bahāʾuddīn)
urd: منڈی بہاؤالدین (Manḋī Bahāʾuddīn)
eng: Mandi Bahauddin
pnb: منڈی بہاالدین (Manḋī Bahāʾuddīn)
urd | pnb: ضلع میانوالی (Żilaʿ-e Miyānvālī)
eng: Mianwali district
urd | pnb: میانوالی (Miyānvālī)
eng: Mianwali
urd | pnb: ضلع نارووال (Żilaʿ-e Nārōvāl)
eng: Narowal district
urd | pnb: نارووال (Nārōvāl)
eng: Narowal
urd | pnb: ضلع ننکانہ صاحب (Żilaʿ-e Nankānâ Ṣāḥib)
eng: Nankana Sahib district
urd | pnb: ننکانہ صاحب (Nankānâ Ṣāḥib)
eng: Nankana Sahib
urd: ضلع وہاڑی (Żilaʿ-e Vehāṛī)
eng: Vehari district
pnb: ضلع ویہاڑی (Żilaʿ-e Vēhāṛī)
urd: وہاڑی (Vehāṛī)
eng: Vehari
pnb: ویہاڑی (Vēhāṛī)


urd: صوبہٴ سندھ (Ṣūbâ-e Sindʰ)
eng: Sindh Province
snd: سنڌ صوبو (Sindʰu ṣūbō)
urd: کراچی (Karāčī)
eng: Karachi
snd: ڪراچي (Karāčī)
urd: ضلع بدین (Żilaʿ-e Badīn)
eng: Badin district
snd: بدين ضلع (Badīn żilaʿu)
urd: بدین (Badīn)
eng: Badin
snd: بدين (Badīn)
urd: ضلع تھرپارکر (Żilaʿ-e Tʰarpārkar)
eng: Tharparkar district
snd: ٿرپارڪر ضلع (Tʰarpārkaru żilaʿu)
urd: تھرپارکر (Tʰarpārkar)
eng: Tharparkar
snd: ٿرپارڪر (Tʰarpārkaru)
urd: ضلع ٹنڈو اللہ‌یار (Żilaʿ-e Ṫanḋō Allahyār)
eng: Tando Allahyar district
snd: ٽنڊو الله‌يار ضلع (Ṫanḍō Allahyāru żilaʿu)
urd: ٹنڈو اللہ‌یار (Ṫanḋō Allahyār)
eng: Tando Allahyar
snd: ٽنڊو الله‌يار (Ṫanḍō Allahyāru)
urd: ضلع ٹنڈو محمد خان (Żilaʿ-e Ṫanḋō Muḥammad Ḫān)
eng: Tando Muhammad Khan district
snd: ٽنڊو محمد خان ضلع (Ṫanḍō Muḥammadu Ḫān żilaʿu)
urd: ٹنڈو محمد خان (Ṫanḋō Muḥammad Ḫān)
eng: Tando Muhammad Khan
snd: ٽنڊو محمد خان (Ṫanḍō Muḥammadu Ḫān)
urd: ضلع ٹھٹہ (Żilaʿ-e Ṫʰaṫṫâ)
eng: Thatta district
snd: ٺٽو ضلع (Ṫʰaṫṫō żilaʿu)
urd: ٹھٹہ (Ṫʰaṫṫâ)
eng: Thatta
snd: ٺٽو (Ṫʰaṫṫō)
urd: ضلع جامشورو (Żilaʿ-e Jāmšōrō)
eng: Jamshoro district
snd: ڄامشورو ضلع (J̌āmšōrō żilaʿu)
urd: جامشورو (Jāmšōrō)
eng: Jamshoro
snd: ڄامشورو (J̌āmšōrō)
urd: ضلع جیکب‌آباد (Żilaʿ-e Jēkabābād)
eng: Jacobabad district
snd: جيڪب‌آباد ضلع (Jēkabābādu żilaʿu)
urd: جیکب‌آباد (Jēkabābād)
eng: Jacobabad
snd: جيڪب‌آباد (Jēkabābādu)
urd: ضلع حیدرآباد (Żilaʿ-e Ḥaydarābād)
eng: Hyderabad district
snd: حيدرآباد ضلع (Ḥaydarābādu żilaʿu)
urd: حیدرآباد (Ḥaydarābād)
eng: Hyderabad
snd: حيدرآباد (Ḥaydarābādu)
urd: ضلع خیرپور (Żilaʿ-e Ḫayrpūr)
eng: Khairpur district
snd: خيرپور ضلع (Ḫayrpūru żilaʿu)
urd: خیرپور (Ḫayrpūr)
eng: Khairpur
snd: خيرپور (Ḫayrpūru)
urd: ضلع دادو (Żilaʿ-e Dādū)
eng: Dadu district
snd: دادو ضلع (Dādō żilaʿu)
urd: دادو (Dādū)
eng: Dadu
snd: دادو (Dādō)
urd: ضلع سانگھڑ (Żilaʿ-e Sāngʰaṛ)
eng: Sanghar district
snd: سانگھڙ ضلع (Sāngʰaṛu żilaʿu)
urd: سانگھڑ (Sāngʰaṛ)
eng: Sanghar
snd: سانگھڙ (Sāngʰaṛu)
urd: ضلع سکھر (Żilaʿ-e Sakʰar)
eng: Sukkur district
snd: سکر ضلع (Sakʰaru żilaʿu)
urd: سکھر (Sakʰar)
eng: Sukkur
snd: سکر (Sakʰaru)
urd: ضلع شکارپور (Żilaʿ-e Šikārpūr)
eng: Shikarpur district
snd: شڪارپور ضلع (Šikārpūru żilaʿu)
urd: شکارپور (Šikārpūr)
eng: Shikarpur
snd: شڪارپور (Šikārpūru)
urd: ضلع شہید محترمہ بینظیر بھٹو (Żilaʿ-e Šahīd Moḥtarmâ Bēnaẓīr Bʰuṫṫō)
eng: Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto district
snd: شهيد محترمه بينظير ڀٽو ضلع (Šahīdu Moḥtarmâ Bēnaẓīru Bʰuṫṫō żilaʿu)
urd: نواب‌شاہ (Navābšāh)
eng: Nawabshah
snd: نواب‌شاه (Navābšāhu)
urd: ضلع عمرکوٹ (Żilaʿ-e ʿUmarkōṫ)
eng: Umerkot district
snd: عمرڪوٽ ضلع (ʿUmarkōṫu żilaʿu)
urd: عمرکوٹ (ʿUmarkōṫ)
eng: Umerkot
snd: عمرڪوٽ (ʿUmarkōṫu)
urd: ضلع قمبر شہدادکوٹ (Żilaʿ-e Qambar Šahdādkōṫ)
eng: Kambar Shahdadkot district
snd: قمبر شهدادڪوٽ ضلع (Qambaru Šahdādkōṫu żilaʿu)
urd: قمبر شہدادکوٹ (Qambar Šahdādkōṫ)
eng: Kambar Shahdadkot
snd: قمبر شهدادڪوٽ (Qambaru Šahdādkōṫu)
urd: ضلع کراچی (Żilaʿ-e Karāčī)
eng: Karachi district
snd: ڪراچي ضلع (Karāčī żilaʿu)
urd: کراچی (Karāčī)
eng: Karachi
snd: ڪراچي (Karāčī)
urd: ضلع کشمور (Żilaʿ-e Kašmōr)
eng: Kashmore district
snd: ڪشمور ضلع (Kašmōru żilaʿu)
urd: کشمور (Kašmōr)
eng: Kashmore
snd: ڪشمور (Kašmōru)
urd: ضلع گھوٹکی (Żilaʿ-e Gʰōṫkī)
eng: Ghotki district
snd: گھوٽڪي ضلع (Gʰōṫkī żilaʿu)
urd: گھوٹکی (Gʰōṫkī)
eng: Ghotki
snd: گھوٽڪي (Gʰōṫkī)
urd: ضلع لاڑکانہ (Żilaʿ-e Lāṛkānâ)
eng: Larkana district
snd: لاڙڪاڻو ضلع (Lāṛkāṇō żilaʿu)
urd: لاڑکانہ (Lāṛkānâ)
eng: Larkana
snd: لاڙڪاڻو (Lāṛkāṇō)
urd: ضلع مٹیاری (Żilaʿ-e Maṫyārī)
eng: Matiari district
snd: مٽياري ضلع (Maṫyārī żilaʿu)
urd: مٹیاری (Maṫyārī)
eng: Matiari
snd: مٽياري (Maṫyārī)
urd: ضلع میرپورخاص (Żilaʿ-e Mīrpūrḫāṣ)
eng: Mirpurkhas district
snd: ميرپورخاص ضلع (Mīrpūrḫāṣu żilaʿu)
urd: میرپورخاص (Mīrpūrḫāṣ)
eng: Mirpurkhas
snd: ميرپورخاص (Mīrpūrḫāṣu)
urd: ضلع نوشہرو فیروز (Żilaʿ-e Nôšahr-ō Fērôz-e)
eng: Naushahro Feroze district
snd: نوشهرو فيروز ضلع (Nōšahrō Fērōz-e żilaʿu)
urd: نوشہرو فیروز (Nôšahr-ō Fērôz-e)
eng: Naushahro Feroze
snd: نوشهرو فيروز (Nōšahrō Fērōz-e)


urd: صوبہٴ خیبر پختونخوا (Ṣūbâ-e Ḫaybar Paḫtūnḫvā)
eng: Khyber-Pakhtunkhwa Province
pus: د خيبر پښتونخوا ايالت (də Ḫaybar Paŝtūnḫwā iyālat)
urd: پشاور (Pašāvar)
eng: Peshawar
pus: پېښور (Peŝawar)
urd: ضلع ایبٹ‌آباد (Żilaʿ-e Ēbaṫābād)
eng: Abbottabad district
pus: د اېبټ‌آباد سيمه (də Ebaṫābād sīmâ)
urd: ایبٹ‌آباد (Ēbaṫābād)
eng: Abbottabad
pus: اېبټ‌آباد (Ebaṫābād)
urd: ضلع بٹگرام (Żilaʿ-e Baṫagrām)
eng: Batagram district
pus: د بټګرام سيمه (də Baṫagrām sīmâ)
urd: بٹگرام (Baṫagrām)
eng: Batagram
pus: بټګرام (Baṫagrām)
urd: ضلع بنوں (Żilaʿ-e Bannūṅ)
eng: Bannu district
pus: د بنو سيمه (də Bannū sīmâ)
urd: بنوں (Bannūṅ)
eng: Bannu
pus: بنو (Bannū)
urd: ضلع بونیر (Żilaʿ-e Būnēr)
eng: Buner district
pus: د بونېر سيمه (də Būner sīmâ)
urd: بونیر (Būnēr)
eng: Buner
pus: بونېر (Būner)
urd: ضلع پشاور (Żilaʿ-e Pašāvar)
eng: Peshawar district
pus: د پېښور سيمه (də Peŝawar sīmâ)
urd: پشاور (Pašāvar)
eng: Peshawar
pus: پېښور (Peŝawar)
urd: ضلع ٹانک (Żilaʿ-e Ṫānk)
eng: Tank district
pus: د ټنک سيمه (də Ṫank sīmâ)
urd: ٹانک (Ṫānk)
eng: Tank
pus: ټنک (Ṫank)
urd: ضلع چارسدہ (Żilaʿ-e Čārsaddâ)
eng: Charsadda district
pus: د چارسده سيمه (də Čārsaddâ sīmâ)
urd: چارسدہ (Čārsaddâ)
eng: Charsadda
pus: چارسده (Čārsaddâ)
urd: ضلع چترال (Żilaʿ-e Čitrāl)
eng: Chitral district
pus: د چترال سيمه (də Čitrāl sīmâ)
urd: چترال (Čitrāl)
eng: Chitral
pus: چترال (Čitrāl)
urd: ضلع دیر بالا (Żilaʿ-e Dīr-e Bālā)
eng: Upper Dir district
pus: د بر دير سيمه (də Bar Dīr sīmâ)
urd: دیر (Dīr)
eng: Dir
pus: دير (Dīr)
urd: ضلع دیر پائین (Żilaʿ-e Dīr-e Pāʾīn)
eng: Lower Dir district
pus: د لر دير سيمه (də Lar Dīr sīmâ)
urd: تمیرگرہ (Timērgarâ)
eng: Timergara
pus: تېمرګره (Temargarâ)
urd: ضلع ڈیرہ اسماعیل خان (Żilaʿ-e Ḋērâ Ismāʿīl Ḫān)
eng: Dera Ismail Khan district
pus: د ډېره اسماعيل خان سيمه (də Ḋerâ Ismāʿīl Ḫān sīmâ)
urd: ڈیرہ اسماعیل خان (Ḋērâ Ismāʿīl Ḫān)
eng: Dera Ismail Khan
pus: ډېره اسماعيل خان (Ḋerâ Ismāʿīl Ḫān)
urd: ضلع سوات (Żilaʿ-e Svāt)
eng: Swat district
pus: د سوات سيمه (də Swāt sīmâ)
urd: سیدو شریف (Saydū Šarīf)
eng: Saidu Sharif
pus: سيدو شريف (Saydū Šarīf)
urd: ضلع شانگلہ (Żilaʿ-e Šānglâ)
eng: Shangla district
pus: د شنګله سيمه (də Šanglâ sīmâ)
urd: شانگلہ (Šānglâ)
eng: Shangla
pus: شنګله (Šanglâ)
urd: ضلع صوابی (Żilaʿ-e Ṣvābī)
eng: Swabi district
pus: د صوابي سيمه (də Ṣwābī sīmâ)
urd: صوابی (Ṣvābī)
eng: Swabi
pus: صوابي (Ṣwābī)
urd: ضلع کرک (Żilaʿ-e Karak)
eng: Karak district
pus: د کرک سيمه (də Karak sīmâ)
urd: کرک (Karak)
eng: Karak
pus: کرک (Karak)
urd: ضلع کوہاٹ (Żilaʿ-e Kōhāṫ)
eng: Kohat district
pus: د کوهاټ سيمه (də Kōhāṫ sīmâ)
urd: کوہاٹ (Kōhāṫ)
eng: Kohat
pus: کوهاټ (Kōhāṫ)
urd: ضلع کوہستان (Żilaʿ-e Kōhistān)
eng: Kohistan district
pus: د کوهستان سيمه (də Kōhistān sīmâ)
urd: داسو (Dāsū)
eng: Dasu
pus: داسو (Dāsū)
urd: ضلع لکی مروت (Żilaʿ-e Lakkī Marvat)
eng: Lakki Marwat district
pus: د لکي مروت سيمه (də Lakkī Marwat sīmâ)
urd: لکی مروت (Lakkī Marvat)
eng: Lakki Marwat
pus: لکي مروت (Lakkī Marwat)
urd: ضلع مالاکنڈ (Żilaʿ-e Mālākanḋ)
eng: Malakand district
pus: د مالاکنډ سيمه (də Mālākanḋ sīmâ)
urd: بٹ‌خیلہ (Baṫḫēlâ)
eng: Batkhela
pus: بټ‌خېله (Baṫḫelâ)
urd: ضلع مانسہرہ (Żilaʿ-e Mānsehrâ)
eng: Mansehra district
pus: د مانسهره سيمه (də Mānsehrâ sīmâ)
urd: مانسہرہ (Mānsehrâ)
eng: Mansehra
pus: مانسهره (Mānsehrâ)
urd: ضلع مردان (Żilaʿ-e Mardān)
eng: Mardan district
pus: د مردان سيمه (də Mardān sīmâ)
urd: مردان (Mardān)
eng: Mardan
pus: مردان (Mardān)
urd: ضلع نوشہرہ (Żilaʿ-e Nôšehrâ)
eng: Nowshera district
pus: د نوښار سيمه (də Nauŝār sīmâ)
urd: نوشہرہ (Nôšehrâ)
eng: Nowshera
pus: نوښار (Nauŝār)
urd: ضلع ہری‌پور (Żilaʿ-e Harīpūr)
eng: Haripur district
pus: د هري‌پور سيمه (də Harīpūr sīmâ)
urd: ہری‌پور (Harīpūr)
eng: Haripur
pus: هري‌پور (Harīpūr)
urd: ضلع ہنگو (Żilaʿ-e Hangū)
eng: Hangu district
pus: د هنګو سيمه (də Hangū sīmâ)
urd: ہنگو (Hangū)
eng: Hangu
pus: هنګو (Hangū)

urd: گلگت بلتستان (Gilgit Baltistān)
eng: Gilgit-Baltistan
urd: گلگت (Gilgit)
eng: Gilgit
urd: ضلع استور (Żilaʿ-e Astōr)
eng: Astore district
urd: گوری‌کوٹ (Gōrīkōṫ)
eng: Gorikot
urd: ضلع دیامر (Żilaʿ-e Diyāmir)
eng: Diamir district
urd: چلاس (Čilās)
eng: Chilas
urd: ضلع سکردو (Żilaʿ-e Skardū)
eng: Skardu district
urd: سکردو (Skardū)
eng: Skardu
urd: ضلع غزر (Żilaʿ-e Ġizar)
eng: Ghizar district
urd: گاہ‌کچھ (Gāhkačʰ)
eng: Gahkuch
urd: ضلع گلگت (Żilaʿ-e Gilgit)
eng: Gilgit district
urd: گلگت (Gilgit)
eng: Gilgit
urd: ضلع گھانچے (Żilaʿ-e Gʰānče)
eng: Ghanche district
urd: خپلو (Ḫaplū)
eng: Khaplu
urd: ضلع ہنزہ‌نگر (Żilaʿ-e Hunzânagar)
eng: Hunzanagar district
urd: کریم‌آباد (Karīmābād)
eng: Karimabad


urd: وفاقی دارالحکومت (Vifāqī Dārul-Ḥukūmat)
eng: Federal Capital Territory
urd: اسلام‌آباد (Islāmābād)
eng: Islamabad
urd: ضلع اسلام‌آباد (Żilaʿ-e Islāmābād)
eng: Islamabad district
urd: اسلام‌آباد (Islāmābād)
eng: Islamabad

urd: وفاقی قبائلی علاقہ‌جات (Vifāqī Qabāʾilī ʿIlāqâjāt)
eng: Federally Administered Tribal Areas (FATA)
urd: میران شاہ (Mīrān Šāh)
eng: Miran Shah
urd: اورکزئی ایجنسی (Ōrakzaʾī Ējansī)
eng: Orakzai Agency
urd: کلایہ (Kalāyâ)
eng: Kalaya
urd: باجوڑ ایجنسی (Bājôṛ Ējansī)
eng: Bajaur Agency
urd: خار (Ḫār)
eng: Khar
urd: جنوبی وزیرستان ایجنسی (Janūbī Vazīristān Ējansī)
eng: South Waziristan Agency
urd: وانا (Vānā)
eng: Wana
urd: خیبر ایجنسی (Ḫaybar Ējansī)
eng: Khyber Agency
urd: لنڈی کوتل (Lanḋī Kōtal)
eng: Landi Kotal
urd: شمالی وزیرستان ایجنسی (Šimālī Vazīristān Ējansī)
eng: North Waziristan Agency
urd: میران شاہ (Mīrān Šāh)
eng: Miran Shah
urd: کرم ایجنسی (Kurram Ējansī)
eng: Kurram Agency
urd: پارا‌چنار (Pārāčinār)
eng: Parachinar
urd: مہمند ایجنسی (Mohmand Ējansī)
eng: Mohmand Agency
urd: غلنئی (Ġalanaʾī)
eng: Ghalanai

Pakistan | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts ImpressumSITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new