Subdivisions of the Netherlands in local languages Dutch, English, West Frisian, Limburgish, Low Saxon, and Papiamento

AW | BO | CU | DR | FL | FR | GE | GR | LI | NB | NH | OV | SB | SE | SM | UT | ZE | ZH

Aruba
pap: Aruba
Oranjestad
pap: Oranjestad

Bonaire
pap: Boneiru
Kralendijk
pap: Kralendijk

Curaçao
pap: Kòrsou
Willemstad
pap: Willemstad

Provincie Drenthe
nds-NL: Pervincie Drenthe
Assen
nds-NL: Assen
Gemeente Aa en Hunze
nds-NL: Gemiente Aa en Hunze
Gieten
nds-NL: Gieten
Gemeente Assen
nds-NL: Gemiente Assen
Assen
nds-NL: Assen
Gemeente Borger-Odoorn
nds-NL: Gemiente Börger-Oring
Exloo
nds-NL: Exloo
Gemeente Coevorden
nds-NL: Gemeente Coevern
Coevorden
nds-NL: Coevern
Gemeente De Wolden
nds-NL: Gemeente De Wolden
Zuidwolde
nds-NL: Zuudwolde
Gemeente Emmen
nds-NL: Gemiente Emmen
Emmen
nds-NL: Emmen
Gemeente Hoogeveen
nds-NL: Gemiente ’t Ogeveine
Hoogeveen
nds-NL: ’t Ogeveine
Gemeente Meppel
nds-NL: Gemiente Möppelt
Meppel
nds-NL: Möppelt
Gemeente Midden-Drenthe
nds-NL: Gemiente Midden-Drenthe
Beilen
nds-NL: Beilen
Gemeente Noordenveld
nds-NL: Gemiente Noordenveld
Roden
nds-NL: Roden
Gemeente Tynaarlo
nds-NL: Gemainte Tynaorl
Vries
nds-NL: Vrais
Gemeente Westerveld
nds-NL: Gemiente Westerveld
Havelte
nds-NL: Haovelte

Provincie Flevoland Lelystad
Gemeente Almere Almere
Gemeente Dronten Dronten
Gemeente Lelystad Lelystad
Gemeente Noordoostpolder Emmeloord
Gemeente Urk Urk
Gemeente Zeewolde Zeewolde

Provincie Friesland
fry: Provinsje Fryslân
Leeuwarden
fry: Ljouwert
Gemeente Achtkarspelen
fry: Gemeente Achtkarspelen
Buitenpost
fry: Bûtenpost
Gemeente Ameland
fry: Gemeente It Amelân
Ballum
fry: Ballum
Gemeente Boornsterhem
fry: Gemeente Boarnsterhim
Grouw
fry: Grou
Gemeente Bolsward
fry: Gemeente Boalsert
Bolsward
fry: Boalsert
Gemeente Dantumadeel
fry: Gemeente Dantumadiel
Damwoude
fry: Damwâld
Gemeente Dongeradeel
fry: Gemeente Dongeradiel
Dokkum
fry: Dokkum
Gemeente Ferwerderadeel
fry: Gemeente Ferwerderadiel
Ferwerd
fry: Ferwert
Gemeente Franekeradeel
fry: Gemeente Frjentsjerteradiel
Franeker
fry: Frjentsjer
Gemeente Gaasterland-Sloten
fry: Gemeente Gaasterlân-Sleat
Balk
fry: Balk
Gemeente Harlingen
fry: Gemeente Harns
Harlingen
fry: Harns
Gemeente Heerenveen
fry: Gemeente It Hearrenfean
Heerenveen
fry: It Hearrenfean
Gemeente Het Bildt
fry: Gemeente It Bilt
Sint Annaparochie
fry: Sint Anne
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
fry: Gemeente Kollumerlân
Kollum
fry: Kollum
Gemeente Leeuwarden
fry: Gemeente Ljouwert
Leeuwarden
fry: Ljouwert
Gemeente Leeuwarderadeel
fry: Gemeente Ljouwerteradiel
Stiens
fry: Stiens
Gemeente Lemsterland
fry: Gemeente Lemsterlân
Lemmer
fry: De Lemmer
Gemeente Littenseradeel
fry: Gemeente Littenseradiel
Wommels
fry: Wommels
Gemeente Menaldumadeel
fry: Gemeente Menameradiel
Menaldum
fry: Menaam
Gemeente Nijefurd
fry: Gemeente Nijefurd
Workum
fry: Warkum
Gemeente Ooststellingwerf
fry: Gemeente Eaststellingwerf
Oosterwolde
fry: Easterwâlde
Gemeente Opsterland
fry: Gemeente Opsterlân
Beetsterzwaag
fry: Beetstersweach
Gemeente Schiermonnikoog
fry: Gemeente Skiermûntseach
Schiermonnikoog
fry: Easterbuorren
Gemeente Scharsterland
fry: Gemeente Skarsterlân
Joure
fry: De Jouwer
Gemeente Smallingerland
fry: Gemeente Smellingerlân
Drachten
fry: Drachten
Gemeente Sneek
fry: Gemeente Snits
Sneek
fry: Snits
Gemeente Terschelling
fry: Gemeente Skylge
West-Terschelling
fry: West-Skylge
Gemeente Tietjerksteradeel
fry: Gemeente Tytsjerksteradiel
Bergum
fry: Burgum
Gemeente Vlieland
fry: Gemeente Flylân
Oost-Vlieland
fry: East-Flylân
Gemeente Weststellingwerf
fry: Gemeente Weststellingwerf
Wolvega
fry: Wolvegea
Gemeente Wonseradeel
fry: Gemeente Wûnseradiel
Witmarsum
fry: Wytmarsum
Gemeente Wymbritseradeel
fry: Gemeente Wymbritseradiel
IJlst
fry: Drylts

Provincie Gelderland
nds-NL: Provìnzie Gelderlaand
Arnhem
nds-NL: Arnem
Gemeente Aalten
nds-NL: Gemeente Aalten
Aalten
nds-NL: Aalten
Gemeente Apeldoorn
nds-NL: Gemeente Apeldoorne
Apeldoorn
nds-NL: Apeldoorne
Gemeente Arnhem
nds-NL: Gemeente Arnem
Arnhem
nds-NL: Arnem
Gemeente Barneveld
nds-NL: Gemeente Barreveld
Barneveld
nds-NL: Barreveld
Gemeente Berkelland
nds-NL: Gemeente Berkelland
Borculo
nds-NL: Borklo
Gemeente Beuningen
nds-NL: Gemeente Beuningen
Beuningen
nds-NL: Beuningen
Gemeente Bronckhorst
nds-NL: Gemeente Bronkhorst
Hengelo
nds-NL: Hengel
Gemeente Brummen
nds-NL: Gemeente Brummen
Brummen
nds-NL: Brummen
Gemeente Buren
nds-NL: Gemeente Buren
Maurik
nds-NL: Maurik
Gemeente Culemborg
nds-NL: Gemeente Culemborg
Culemborg
nds-NL: Culemborg
Gemeente Doesburg
nds-NL: Gemeente Doezebarg
Doesburg
nds-NL: Doezebarg
Gemeente Doetinchem
nds-NL: Gemeente Deutekem
Doetinchem
nds-NL: Deutekem
Gemeente Druten
nds-NL: Gemeente Druten
Druten
nds-NL: Druten
Gemeente Duiven
nds-NL: Gemeente Duven
Duiven
nds-NL: Duven
Gemeente Ede
nds-NL: Gemeente Ede
Ede
nds-NL: Ede
Gemeente Elburg
nds-NL: Gemeente Elburg
Elburg
nds-NL: Elburg
Gemeente Epe
nds-NL: Gemeente Epe
Epe
nds-NL: Epe
Gemeente Ermelo
nds-NL: Gemeente Armelo
Ermelo
nds-NL: Armelo
Gemeente Geldermalsen
nds-NL: Gemeente Geldermalsen
Geldermalsen
nds-NL: Geldermalsen
Gemeente Groesbeek
nds-NL: Gemeente Groesbeek
Groesbeek
nds-NL: Groesbeek
Gemeente Harderwijk
nds-NL: Gemeente Harderwiek
Harderwijk
nds-NL: Harderwiek
Gemeente Hattem
nds-NL: Gemeente Attem
Hattem
nds-NL: Attem
Gemeente Heerde
nds-NL: Gemeente Heerde
Heerde
nds-NL: Heerde
Gemeente Heumen
nds-NL: Gemeente Heumen
Heumen
nds-NL: Heumen
Gemeente Lingewaal
nds-NL: Gemeente Lingewaal
Asperen
nds-NL: Asperen
Gemeente Lingewaard
nds-NL: Gemeente Lingewaard
Bemmel
nds-NL: Bemmel
Gemeente Lochem
nds-NL: Gemeente Lochem
Lochem
nds-NL: Lochem
Gemeente Maasdriel
nds-NL: Gemeente Maasdriel
Kerkdriel
nds-NL: Karkdriel
Gemeente Millingen aan de Rijn
nds-NL: Gemeente Millingen an den Rijn
Millingen aan de Rijn
nds-NL: Millingen an den Rijn
Gemeente Montferland
nds-NL: Gemeente Montferland
Didam
nds-NL: Diem
Gemeente Neder-Betuwe
nds-NL: Gemeente Neder-Betuwe
Opheusden
nds-NL: Opheusden
Gemeente Neerijnen
nds-NL: Gemeente Neerijnen
Neerijnen
nds-NL: Neerijnen
Gemeente Nijkerk
nds-NL: Gemeente Niekark
Nijkerk
nds-NL: Niekark
Gemeente Nijmegen
nds-NL: Gemeente Nimwaege
Nijmegen
nds-NL: Nimwaege
Gemeente Nunspeet
nds-NL: Gemeente Nunspeet
Nunspeet
nds-NL: Nunspeet
Gemeente Oldebroek
nds-NL: Gemeente Oldebroek
Oldebroek
nds-NL: Oldebroek
Gemeente Oost Gelre
nds-NL: Gemeente Oost Gelre
Groenlo
nds-NL: Grolle
Gemeente Oude IJsselstreek
nds-NL: Gemeente Olde Iesselstreek
Varsseveld
nds-NL: Vasseveld
Gemeente Overbetuwe
nds-NL: Gemeente Overbetuwe
Elst
nds-NL: Elst
Gemeente Putten
nds-NL: Gemeente Putten
Putten
nds-NL: Putten
Gemeente Renkum
nds-NL: Gemeente Renkum
Oosterbeek
nds-NL: Oosterbeek
Gemeente Rheden
nds-NL: Gemeente Rheden
Rheden
nds-NL: Rheden
Gemeente Rijnwaarden
nds-NL: Gemeente Rijnwaarden
Lobith
nds-NL: Lobith
Gemeente Rozendaal
nds-NL: Gemeente Rozendaal
Rozendaal
nds-NL: Rozendaal
Gemeente Scherpenzeel
nds-NL: Gemeente Schaarpezeel
Scherpenzeel
nds-NL: Schaarpezeel
Gemeente Tiel
nds-NL: Gemeente Tiel
Tiel
nds-NL: Tiel
Gemeente Ubbergen
nds-NL: Gemeente Ubbargen
Ubbergen
nds-NL: Ubbargen
Gemeente Voorst
nds-NL: Gemeente Voorst
Voorst
nds-NL: Voorst
Gemeente Wageningen
nds-NL: Gemeente Wageningen
Wageningen
nds-NL: Wageningen
Gemeente West Maas en Waal
nds-NL: Gemeente West Maas en Waal
Beneden-Leeuwen
nds-NL: Beneden-Leeuwen
Gemeente Westervoort
nds-NL: Gemeente Westervoort
Westervoort
nds-NL: Westervoort
Gemeente Wijchen
nds-NL: Gemeente Wijchen
Wijchen
nds-NL: Wijchen
Gemeente Winterswijk
nds-NL: Gemeente Wenters
Winterswijk
nds-NL: Wenters
Gemeente Zaltbommel
nds-NL: Gemeente Zaltbommel
Zaltbommel
nds-NL: Zaltbommel
Gemeente Zevenaar
nds-NL: Gemeente Zevenaar
Zevenaar
nds-NL: Zevenaar
Gemeente Zutphen
nds-NL: Gemeente Zutfent
Zutphen
nds-NL: Zutfent

Provincie Groningen
nds-NL: Provìnzie Grunnen
Groningen
nds-NL: Grunnen
Gemeente Appingedam
nds-NL: Gemainte n Daam
Appingedam
nds-NL: N Daam
Gemeente Bedum
nds-NL: Gemainte Beem
Bedum
nds-NL: Beem
Gemeente Bellingwedde
nds-NL: Gemainte Wedde-Bennewold
Wedde
nds-NL: Wedde
Gemeente Delfzijl
nds-NL: Gemainte Delfziel
Delfzijl
nds-NL: Delfziel
Gemeente De Marne
nds-NL: Gemainte De Marne
Leens
nds-NL: Lains
Gemeente Eemsmond
nds-NL: Gemainte Emsmond
Uithuizen
nds-NL: Oethoezen
Gemeente Groningen
nds-NL: Gemainte Grunnen
Groningen
nds-NL: Grunnen
Gemeente Grootegast
nds-NL: Gemainte Grodegast
Grootegast
nds-NL: Grodegast
Gemeente Haren
nds-NL: Gemainte Hoaren
Haren
nds-NL: Hoaren
Gemeente Hoogezand-Sappemeer
nds-NL: Gemainte Hoogezaand-Sapmeer
Hoogezand
nds-NL: Hoogezaand
Gemeente Leek
nds-NL: Gemainte Leek
Leek
nds-NL: Leek
Gemeente Loppersum
nds-NL: Gemainte Loppersom
Loppersum
nds-NL: Loppersom
Gemeente Marum
nds-NL: Gemainte Moarum
Marum
nds-NL: Moarum
Gemeente Menterwolde
nds-NL: Gemainte Menterwold
Muntendam
nds-NL: Muntendaam
Gemeente Pekela
nds-NL: Gemainte De Pekel
Oude Pekela
nds-NL: Olde Pekel
Gemeente Reiderland
nds-NL: Gemainte Reiderlaand
Beerta
nds-NL: Beerte
Gemeente Scheemda
nds-NL: Gemainte Scheemde
Scheemda
nds-NL: Scheemde
Gemeente Slochteren
nds-NL: Gemainte Slochter
Slochteren
nds-NL: Slochter
Gemeente Stadskanaal
nds-NL: Gemainte Knoal
Stadskanaal
nds-NL: Knoal
Gemeente Ten Boer
nds-NL: Gemainte Ten Boer
Ten Boer
nds-NL: Ten Boer
Gemeente Veendam
nds-NL: Gemainte Veendaam
Veendam
nds-NL: Veendaam
Gemeente Vlagtwedde
nds-NL: Gemainte Vlagtwedde
Sellingen
nds-NL: Zèlng
Gemeente Winschoten
nds-NL: Gemainte Winschoot
Winschoten
nds-NL: Winschoot
Gemeente Winsum
nds-NL: Gemainte Winzum
Winsum
nds-NL: Winzum
Gemeente Zuidhorn
nds-NL: Gemainte Zuudhörn
Zuidhorn
nds-NL: Zuudhörn

Provincie Limburg
lim: Provincie Limburg
Maastricht
lim: Mestreech
Gemeente Arcen en Velden
lim: Gemeinte Árse en Velde
Arcen
lim: Árse
Gemeente Beek
lim: Gemeinte Baek
Beek
lim: Baek
Gemeente Beesel
lim: Gemeinte Bezel
Reuver
lim: De Ruiver
Gemeente Bergen
lim: Gemeinte Baerge
Nieuw Bergen
lim: Ni’j-Baerge
Gemeente Brunssum
lim: Gemeinte Broensem
Brunssum
lim: Broensem
Gemeente Echt-Susteren
lim: Gemeinte Ech-Zöstere
Echt
lim: Ech
Gemeente Eijsden
lim: Gemeinte Èèsjde
Eijsden
lim: Èèsjde
Gemeente Gennep
lim: Gemeinte Gennep
Gennep
lim: Gennep
Gemeente Gulpen-Wittem
lim: Gemeinte Gulpe-Wittem
Gulpen
lim: Gulpe
Gemeente Heerlen
lim: Gemeinte Heële
Heerlen
lim: Heële
Gemeente Helden
lim: Gemeinte Helje
Helden
lim: Helje
Gemeente Horst aan de Maas
lim: Gemeinte Haors aan de Maas
Horst aan de Maas
lim: Haors aan de Maas
Gemeente Kerkrade
lim: Gemeinte Kirchroa
Kerkrade
lim: Kirchroa
Gemeente Kessel
lim: Gemeinte Kessel
Kessel
lim: Kessel
Gemeente Landgraaf
lim: Gemeinte Lankgraaf
Landgraaf
lim: Lankgraaf
Gemeente Leudal
lim: Gemeinte Leudaal
Heythuysen
lim: Heitse
Gemeente Maasbree
lim: Gemeinte Bree
Maasbree
lim: Bree
Gemeente Maasgouw
lim: Gemeinte Maasgoew
Maasbracht
lim: Brach
Gemeente Maastricht
lim: Gemeinte Mestreech
Maastricht
lim: Mestreech
Gemeente Margraten
lim: Gemeinte Mergraote
Margraten
lim: Mergraote
Gemeente Meerlo-Wanssum
lim: Gemeinte Mieëldere-Wânsem
Meerlo
lim: Mieëldere
Gemeente Meerssen
lim: Gemeinte Meersje
Meerssen
lim: Meersje
Gemeente Meijel
lim: Gemeinte Mael
Meijel
lim: Mael
Gemeente Mook en Middelaar
lim: Gemeinte Mook en Middelar
Mook
lim: Mook
Gemeente Nederweert
lim: Gemeinte Ni’jwieërt
Nederweert
lim: Ni’jwieërt
Gemeente Nuth
lim: Gemeinte Nut
Nuth
lim: Nut
Gemeente Onderbanken
lim: Gemeinte Óngerbenk
Schinveld
lim: Sjilvend
Gemeente Roerdalen
lim: Gemeinte Roerdale
Herkenbosch
lim: Hèrkebósj
Gemeente Roermond
lim: Gemeinte Remunj
Roermond
lim: Remunj
Gemeente Schinnen
lim: Gemeinte Sjènne
Schinnen
lim: Sjènne
Gemeente Sevenum
lim: Gemeinte Zaerem
Sevenum
lim: Zaerem
Gemeente Simpelveld
lim: Gemeinte Zumpelveld
Simpelveld
lim: Zumpelveld
Gemeente Sittard-Geleen
lim: Gemeinte Zittert-Gelaen
Sittard
lim: Zittert
Gemeente Stein
lim: Gemeinte Stein
Stein
lim: Stein
Gemeente Vaals
lim: Gemeinte Vols
Vaals
lim: Vols
Gemeente Valkenburg aan de Geul
lim: Gemeinte Valkeberg aan de Geul
Valkenburg aan de Geul
lim: Valkeberg aan de Geul
Gemeente Venlo
lim: Gemeinte Venlo
Venlo
lim: Venlo
Gemeente Venray
lim: Gemeinte Venroj
Venray
lim: Venroj
Gemeente Voerendaal
lim: Gemeinte Voelender
Voerendaal
lim: Voelender
Gemeente Weert
lim: Gemeinte Wieërt
Weert
lim: Wieërt

Provincie Noord-Brabant ’s-Hertogenbosch / Den Bosch
Gemeente Aalburg Wijk en Aalburg
Gemeente Alphen-Chaam Alphen
Gemeente Asten Asten
Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Nassau
Gemeente Bergeijk Bergeijk
Gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom
Gemeente Bernheze Heesch
Gemeente Best Best
Gemeente Bladel Bladel
Gemeente Boekel Boekel
Gemeente Boxmeer Boxmeer
Gemeente Boxtel Boxtel
Gemeente Breda Breda
Gemeente Cranendonck Budel
Gemeente Cuijk Cuijk
Gemeente Deurne Deurne
Gemeente Dongen Dongen
Gemeente Drimmelen Made
Gemeente Eersel Eersel
Gemeente Eindhoven Eindhoven
Gemeente Etten-Leur Etten-Leur
Gemeente Geertruidenberg Raamsdonksveer
Gemeente Geldrop-Mierlo Geldrop
Gemeente Gemert-Bakel Gemert
Gemeente Gilze en Rijen Rijen
Gemeente Goirle Goirle
Gemeente Grave Grave
Gemeente Haaren Haaren
Gemeente Halderberge Oudenbosch
Gemeente Heeze-Leende Heeze
Gemeente Helmond Helmond
Gemeente ’s-Hertogenbosch / Den Bosch ’s-Hertogenbosch / Den Bosch
Gemeente Heusden Heusden
Gemeente Hilvarenbeek Hilvarenbeek
Gemeente Laarbeek Beek en Donk
Gemeente Landerd Zeeland
Gemeente Lith Lith
Gemeente Loon op Zand Kaatsheuvel
Gemeente Maasdonk Geffen
Gemeente Mill en Sint Hubert Mill
Gemeente Moerdijk Zevenbergen
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nuenen
Gemeente Oirschot Oirschot
Gemeente Oisterwijk Oisterwijk
Gemeente Oosterhout Oosterhout
Gemeente Oss Oss
Gemeente Reusel-De Mierden Reusel
Gemeente Roosendaal Roosendaal
Gemeente Rucphen Rucphen
Gemeente Schijndel Schijndel
Gemeente Sint Anthonis Sint Anthonis
Gemeente Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel
Gemeente Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode
Gemeente Someren Someren
Gemeente Son en Breugel Son
Gemeente Steenbergen Steenbergen
Gemeente Tilburg Tilburg
Gemeente Uden Uden
Gemeente Valkenswaard Valkenswaard
Gemeente Veghel Veghel
Gemeente Veldhoven Veldhoven
Gemeente Vught Vught
Gemeente Waalre Waalre
Gemeente Waalwijk Waalwijk
Gemeente Werkendam Werkendam
Gemeente Woensdrecht Hoogerheide
Gemeente Woudrichem Woudrichem
Gemeente Zundert Zundert

Provincie Noord-Holland Haarlem
Gemeente Aalsmeer Aalsmeer
Gemeente Alkmaar Alkmaar
Gemeente Amstelveen Amstelveen
Gemeente Amsterdam Amsterdam
Gemeente Andijk Andijk
Gemeente Anna Paulowna Anna Paulowna
Gemeente Beemster Middenbeemster
Gemeente Bennebroek Bennebroek
Gemeente Bergen Bergen
Gemeente Beverwijk Beverwijk
Gemeente Blaricum Blaricum
Gemeente Bloemendaal Overveen
Gemeente Bussum Bussum
Gemeente Castricum Castricum
Gemeente Den Helder Den Helder
Gemeente Diemen Diemen
Gemeente Drechterland Hoogkarspel
Gemeente Edam-Volendam Volendam
Gemeente Enkhuizen Enkhuizen
Gemeente Graft-De Rijp De Rijp
Gemeente Haarlem Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Halfweg
Gemeente Haarlemmermeer Hoofddorp
Gemeente Harenkarspel Tuitjenhorn
Gemeente Heemskerk Heemskerk
Gemeente Heemstede Heemstede
Gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard
Gemeente Heiloo Heiloo
Gemeente Hilversum Hilversum
Gemeente Hoorn Hoorn
Gemeente Huizen Huizen
Gemeente Koggenland De Goorn
Gemeente Landsmeer Landsmeer
Gemeente Langedijk Langedijk
Gemeente Laren Laren
Gemeente Medemblik Medemblik
Gemeente Muiden Muiden
Gemeente Naarden Naarden
Gemeente Niedorp Nieuwe Niedorp
Gemeente Oostzaan Oostzaan
Gemeente Opmeer Opmeer
Gemeente Ouder-Amstel Ouderkerk aan de Amstel
Gemeente Purmerend Purmerend
Gemeente Schagen Schagen
Gemeente Schermer Stompetoren
Gemeente Stede Broek Bovenkarspel
Gemeente Texel Den Burg
Gemeente Uitgeest Uitgeest
Gemeente Uithoorn Uithoorn
Gemeente Velsen IJmuiden
Gemeente Waterland Monnickendam
Gemeente Weesp Weesp
Gemeente Wervershoof Wervershoof
Gemeente Wieringen Hippolytushoef
Gemeente Wieringermeer Wieringerwerf
Gemeente Wijdemeren Wijdemeren
Gemeente Wormerland Wormer
Gemeente Zaanstad Zaandijk
Gemeente Zandvoort Zandvoort
Gemeente Zeevang Oosthuizen
Gemeente Zijpe Schagerbrug

Provincie Overijssel
nds-NL: Proveensie Oaveriessel
Zwolle
nds-NL: Zwolle
Gemeente Almelo
nds-NL: Gemeante Almelo
Almelo
nds-NL: Almelo
Gemeente Borne
nds-NL: Gemeante Boorn
Borne
nds-NL: Boorn
Gemeente Dalfsen
nds-NL: Gemeante Dalsn
Dalfsen
nds-NL: Dalsn
Gemeente Deventer
nds-NL: Gemeante Deavnter
Deventer
nds-NL: Deavnter
Gemeente Dinkelland
nds-NL: Gemeante Deenkellaand
Denekamp
nds-NL: Deankaamp
Gemeente Enschede
nds-NL: Gemeante Eanske
Enschede
nds-NL: Eanske
Gemeente Haaksbergen
nds-NL: Gemeante Hoksebarge
Haaksbergen
nds-NL: Hoksebarge
Gemeente Hardenberg
nds-NL: Gemeante Hardnbearg
Hardenberg
nds-NL: Hardnbearg
Gemeente Hellendoorn
nds-NL: Gemeante Heldern
Nijverdal
nds-NL: Nijverdal
Gemeente Hengelo
nds-NL: Gemeante Hengel
Hengelo
nds-NL: Hengel
Gemeente Hof van Twente
nds-NL: Gemeante Hof van Tweante
Goor
nds-NL: Goor
Gemeente Kampen
nds-NL: Gemeante Kaampn
Kampen
nds-NL: Kaampn
Gemeente Losser
nds-NL: Gemeante Loster
Losser
nds-NL: Loster
Gemeente Oldenzaal
nds-NL: Gemeante Oldnzel
Oldenzaal
nds-NL: Oldnzel
Gemeente Olst-Wijhe
nds-NL: Gemeante Ols-Wieje
Olst
nds-NL: Ols
Gemeente Ommen
nds-NL: Gemeante Omn
Ommen
nds-NL: Omn
Gemeente Raalte
nds-NL: Gemeante Raolte
Raalte
nds-NL: Raolte
Gemeente Rijssen-Holten
nds-NL: Gemeante Riesn-Hooltn
Rijssen
nds-NL: Riesn
Gemeente Staphorst
nds-NL: Gemeante Stappest
Staphorst
nds-NL: Stappest
Gemeente Steenwijkerland
nds-NL: Gemeante Steenwiekerlaand
Steenwijk
nds-NL: Steenwiek
Gemeente Tubbergen
nds-NL: Gemeante Tubbargn
Tubbergen
nds-NL: Tubbargn
Gemeente Twenterand
nds-NL: Gemeante Tweanteraand
Vriezenveen
nds-NL: t Vreeznven
Gemeente Wierden
nds-NL: Gemeante Wierdn
Wierden
nds-NL: Wierdn
Gemeente Zwartewaterland
nds-NL: Gemeante Zwartewaterlaand
Hasselt
nds-NL: Asselt
Gemeente Zwolle
nds-NL: Gemeante Zwolle
Zwolle
nds-NL: Zwolle

 
Saba
eng: Saba
The Bottom
pap: The Bottom

Sint Eustatius
eng: Saint Eustatius
Oranjestad
eng: Oranjestad

Sint Maarten
eng: Saint Martin
Philipsburg
eng: Philipsburg

Provincie Utrecht Utrecht
Gemeente Abcoude Abcoude
Gemeente Amersfoort Amersfoort
Gemeente Baarn Baarn
Gemeente Breukelen Breukelen
Gemeente Bunnik Bunnik
Gemeente Bunschoten Bunschoten
Gemeente De Bilt De Bilt
Gemeente De Ronde Venen Mijdrecht
Gemeente Eemnes Eemnes
Gemeente Houten Houten
Gemeente IJsselstein IJsselstein
Gemeente Leusden Leusden
Gemeente Loenen Loenen aan de Vecht
Gemeente Lopik Lopik
Gemeente Maarssen Maarssen
Gemeente Montfoort Montfoort
Gemeente Nieuwegein Nieuwegein
Gemeente Oudewater Oudewater
Gemeente Renswoude Renswoude
Gemeente Rhenen Rhenen
Gemeente Soest Soest
Gemeente Utrecht Utrecht
Gemeente Utrechtse Heuvelrug Doorn
Gemeente Veenendaal Veenendaal
Gemeente Vianen Vianen
Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede
Gemeente Woerden Woerden
Gemeente Woudenberg Woudenberg
Gemeente Zeist Zeist

Provincie Zeeland Middelburg
Gemeente Borsele Heinkenszand
Gemeente Goes Goes
Gemeente Hulst Hulst
Gemeente Kapelle Kapelle
Gemeente Middelburg Middelburg
Gemeente Noord-Beveland Wissenkerke
Gemeente Reimerswaal Kruiningen
Gemeente Schouwen-Duiveland Zierikzee
Gemeente Sluis Oostburg
Gemeente Terneuzen Terneuzen
Gemeente Tholen Sint Maartensdijk
Gemeente Veere Domburg
Gemeente Vlissingen Vlissingen

Provincie Zuid-Holland ’s-Gravenhage / Den Haag
Gemeente Alblasserdam Alblasserdam
Gemeente Albrandswaard Rhoon
Gemeente Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn
Gemeente Barendrecht Barendrecht
Gemeente Bergambacht Bergambacht
Gemeente Bernisse Abbenbroek
Gemeente Binnenmaas Maasdam
Gemeente Bodegraven Bodegraven
Gemeente Boskoop Boskoop
Gemeente Brielle Brielle
Gemeente Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel
Gemeente Cromstrijen Numansdorp
Gemeente Delft Delft
Gemeente Dirksland Dirksland
Gemeente Dordrecht Dordrecht
Gemeente Giessenlanden Hoornaar
Gemeente Goedereede Goedereede
Gemeente Gorinchem Gorinchem
Gemeente Gouda Gouda
Gemeente Graafstroom Bleskensgraaf
Gemeente ’s-Gravenhage / Den Haag ’s-Gravenhage / Den Haag
Gemeente Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Hillegom Hillegom
Gemeente Kaag en Braassem Roelofarendsveen
Gemeente Katwijk Katwijk
Gemeente Korendijk Piershil
Gemeente Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel
Gemeente Lansingerland Berkel en Rodenrijs
Gemeente Leerdam Leerdam
Gemeente Leiden Leiden
Gemeente Leiderdorp Leiderdorp
Gemeente Leidschendam-Voorburg Leidschendam
Gemeente Liesveld Groot-Ammers
Gemeente Lisse Lisse
Gemeente Maassluis Maassluis
Gemeente Middelharnis Middelharnis
Gemeente Midden-Delfland Schipluiden
Gemeente Moordrecht Moordrecht
Gemeente Nederlek Lekkerkerk
Gemeente Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk aan den IJssel
Gemeente Nieuwkoop Nieuwkoop
Gemeente Noordwijk Noordwijk
Gemeente Noordwijkerhout Noordwijkerhout
Gemeente Oegstgeest Oegstgeest
Gemeente Oostflakkee Oude-Tonge
Gemeente Oud-Beijerland Oud-Beijerland
Gemeente Ouderkerk Ouderkerk aan den IJssel
Gemeente Papendrecht Papendrecht
Gemeente Pijnacker-Nootdorp Pijnacker
Gemeente Reeuwijk Reeuwijk-Brug
Gemeente Ridderkerk Ridderkerk
Gemeente Rijnwoude Hazerswoude-Rijndijk
Gemeente Rijswijk Rijswijk
Gemeente Rotterdam Rotterdam
Gemeente Rozenburg Rozenburg
Gemeente Schiedam Schiedam
Gemeente Schoonhoven Schoonhoven
Gemeente Sliedrecht Sliedrecht
Gemeente Spijkenisse Spijkenisse
Gemeente Strijen Strijen
Gemeente Teylingen Voorhout
Gemeente Vlaardingen Vlaardingen
Gemeente Vlist Stolwijk
Gemeente Voorschoten Voorschoten
Gemeente Waddinxveen Waddinxveen
Gemeente Wassenaar Wassenaar
Gemeente Westland Naaldwijk
Gemeente Westvoorne Rockanje
Gemeente Zederik Meerkerk
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle Zevenhuizen
Gemeente Zoetermeer Zoetermeer
Gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude
Gemeente Zwijndrecht Zwijndrecht

Netherlands | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new