Subdivisions of Morocco in local languages Arabic and Berber

CO | DA | FB | GB | GC | GE | LB | MK | MT | OL | OR | RZ | SM | TD | TH | TO

جهة تادلة ـ أزيلال (Ǧihâẗu Tādlâ - Azīlāl)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ-ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ / Tamnaṭ n Tadla-Aẓilal
بني ملال (Banī Mallāl)
ber: ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ / Ayt Mllal
إقليم أزيلال (Iqlīmu Azīlāl)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ / Tasga n Aẓilal
أزيلال (Azīlāl)
ber: ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ / Aẓilal
إقليم بني ملال (Iqlīmu Banī Mallāl)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ / Tasga n Ayt Mllal
بني ملال (Banī Mallāl)
ber: ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ / Ayt Mllal

جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات (Ǧihâẗu Tāzâ - al-Ḥusaymâ - Tāwnāt)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ-ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ / Tamnaṭ n Taza-Lḥusima-Tawnat
الحسيمة (al-Ḥusaymâ)
ber: ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ / Lḥusima
إقليم تازة (Iqlīmu Tāzâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ / Tasga n Taza
تازة (Tāzâ)
ber: ⵜⴰⵣⴰ / Taza
إقليم تاونات (Iqlīmu Tāwnāt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ / Tasga n Tawnat
تاونات (Tāwnāt)
ber: ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ / Tawnat
إقليم الحسيمة (Iqlīmu l-Ḥusaymâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ / Tasga n Lḥusima
الحسيمة (al-Ḥusaymâ)
ber: ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ / Lḥusima

جهة الدار البيضاء الكبرى (Ǧihâẗu d-Dāri l-Bayḍāʾi l-Kubrá)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ / Tamnaṭ n Anfa Amqqran
الدار البيضاء (ad-Dāru l-Bayḍāʾ)
ber: ⴰⵏⴼⴰ / Anfa
إقليم مديونة (Iqlīmu Madiyūnâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ / Tasga n Mdyuna
مديونة (Madiyūnâ)
ber: ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ / Mdyuna
إقليم النواصر (Iqlīmu n-Nuwāṣar) النواصر (an-Nuwāṣar)
عمالة الدار البيضاء (ʿAmālâẗu d-Dāri l-Bayḍāʾ)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ / Tamɣurt n Anfa
الدار البيضاء (ad-Dāru l-Bayḍāʾ)
ber: ⴰⵏⴼⴰ / Anfa
عمالة المحمدية (ʿAmālâẗu l-Muḥammadīyâ)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ / Tamɣurt n Lmuḥammadiya
المحمدية (al-Muḥammadīyâ)
ber: ⵍⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ / Lmuḥammadiya

جهة دكالة ـ عبدة (Ǧihâẗu Dukkālâ - ʿAbdâ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴷⵓⴽⴽⴰⵍⴰ-ⵄⴰⴱⴷⴰ / Tamnaṭ n Dukkala-Ɛabda
أسفي (Asfī)
ber: ⴰⵙⴼⵉ / Asfi
إقليم أسفي (Iqlīmu Asfī)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ / Tasga n Asfi
أسفي (Asfī)
ber: ⴰⵙⴼⵉ / Asfi
إقليم الجديدة (Iqlīmu l-Ǧadīdâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ / Tasga n Jdida
الجديدة (al-Ǧadīdâ)
ber: ⵊⴷⵉⴷⴰ / Jdida

جهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير (Ǧihâẗu r-Ribāṭ - Salā - Zammūr - Zaʿīr)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵣⵎⵎⵓⵔ-ⵣⵄⵉⵔ / Tamnaṭ n Aṛbaṭ-Sla-Zmmur-Zɛir
الرباط (ar-Ribāṭ)
ber: ⵕⴱⴰⵟ / Ṛbaṭ
إقليم الخميسات (Iqlīmu l-Ḫamīsāt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵎⵉⵙⴰⵜ / Tasga n Xmisat
الخميسات (al-Ḫamīsāt)
ber: ⵅⵎⵉⵙⴰⵜ / Xmisat
عمالة الرباط (ʿAmālâẗu r-Ribāṭ)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵕⴱⴰⵟ / Tamɣurt n Aṛbaṭ
الرباط (ar-Ribāṭ)
ber: ⵕⴱⴰⵟ / Ṛbaṭ
عمالة سلا (ʿAmālâẗu Salā)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ / Tamɣurt n Sla
سلا (Salā)
ber: ⵙⵍⴰ / Sla
عمالة الصخيرات ـ تمارة (ʿAmālâẗu ṣ-Ṣaḫīrāt - Tamārâ) تمارة (Tamārâ)
ber: ⵝⵎⴰⵕⴰ / Ṯmaṛa

جهة سوس ـ ماسة ـ درعة (Ǧihâẗu Sūs - Māsâ - Darʿâ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ / Tamnaṭ n Sus-Massa-Drɛa
أݣادير (Agādīr)
ber: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ / Agadir
عمالة أݣادير ـ إدا وتنان (ʿAmālâẗu Agādīr - Idā Wutanān)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ / Tamɣurt n Agadir-Ida Utanan
أݣادير (Agādīr)
ber: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ / Agadir
إقليم تارودانت (Iqlīmu Tārūdānt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵏⵜ / Tasga n Tarudant
تارودانت (Tārūdānt)
ber: ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵏⵜ / Tarudant
إقليم تيزنيت (Iqlīmu Tīznīt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ / Tasga n Tiznit
تيزنيت (Tīznīt)
ber: ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ / Tiznit
إقليم زاݣورة (Iqlīmu Zāgūrâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜ / Tasga n Tzagurt
زاݣورة (Zāgūrâ)
ber: ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜ / Tzagurt
إقليم شتوكة ـ آيت باها (Iqlīmu Šatūkâ - Āyt Bāhā)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ-ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ / Tasga n Ctuka-Ayt Baha
بيوݣرة (Biyūgrâ)
ber: ⴱⵢⵓⴳⵔⴰ / Byugra
إقليم ورززات (Iqlīmu Warzazāt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ / Tasga n Warzazat
ورززات (Warzazāt)
ber: ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ / Warzazat
عمالة إنزݣان ـ آيت ملول (ʿAmālâẗu Inazgān - Āyt Mallūl)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ-ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ / Tamɣurt n Inzggan-Ayt Mllul
إنزݣان (Inazgān)
ber: ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ / Inzggan

جهة الشاوية ـ ورديغة (Ǧihâẗu š-Šāwīyâ - Wardīġâ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵛⵛⴰⵡⵉⵢⴰ-ⵡⵔⴷⵉⵖⴰ / Tamnaṭ n Ccawiya-Wrdiɣa
سطات (Saṭṭāt)
ber: ⵙⵜⴰⵜ / Stat
إقليم بن سليمان (Iqlīmu Bin Sulaymān)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ / Tasga n Ayt Sliman
بن سليمان (Bin Sulaymān)
ber: ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ / Ayt Sliman
إقليم خريبݣة (Iqlīmu Ḫurībgâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ / Tasga n Xribga
خريبݣة (Ḫurībgâ)
ber: ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ / Xribga
إقليم سطات (Iqlīmu Saṭṭāt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵜⴰⵜ / Tasga n Stat
سطات (Saṭṭāt)
ber: ⵙⵜⴰⵜ / Stat

الجهة الشرقية (al-Ǧihâẗu š-Šarqīyâ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵎⵓⴹⵜ / Tamnaṭ n Tangmuḍt
وجدة (Wuǧdâ)
ber: ⵡⵓⵊⴷⴰ / Wujda
إقليم بركان (Iqlīmu Barkān)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ / Tasga n Brkan
بركان (Barkān)
ber: ⴱⵔⴽⴰⵏ / Brkan
إقليم تاوريرت (Iqlīmu Tāwrīrt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ / Tasga n Tawrirt
تاوريرت (Tāwrīrt)
ber: ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ / Tawrirt
إقليم جرادة (Iqlīmu Ǧarādâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ / Tasga n Jrada
جرادة (Ǧarādâ)
ber: ⵊⵔⴰⴷⴰ / Jrada
إقليم فݣيݣ (Iqlīmu Figīg)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ / Tasga n Ifiyyey
بوعرفة (Būʿarfâ)
ber: ⴱⵓⵄⴰⵔⴼⴰ / Buɛarfa
إقليم الناظور (Iqlīmu n-Nāẓūr)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⴰⴹⵓⵔ / Tasga n Naḍur
الناظور (an-Nāẓūr)
ber: ⵏⴰⴹⵓⵔ / Naḍur
عمالة وجدة ـ أنݣاد (ʿAmālâẗu Wuǧdâ - Angād)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵊⴷⴰ-ⴰⵏⴳⴰⴷ / Tamɣurt n Wujda-Angad
وجدة (Wuǧdâ)
ber: ⵡⵓⵊⴷⴰ / Wujda

جهة طنجة ـ تطوان (Ǧihâẗu Ṭanǧâ - Tiṭwān)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ / Tamnaṭ n Tanja-Tiṭṭawin
طنجة (Ṭanǧâ)
ber: ⵜⴰⵏⵊⴰ / Tanja
إقليم تطوان (Iqlīmu Tiṭwān)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ / Tasga n Tiṭṭawin
تطوان (Tiṭwān)
ber: ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ / Tiṭṭawin
إقليم شفشاون (Iqlīmu Šafšāwn)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵞⵞⴰⵡⵏ / Tasga n Accawn
شفشاون (Šafšāwn)
ber: ⴰⵞⵞⴰⵡⵏ / Accawn
إقليم العرائش (Iqlīmu l-ʿArāʾiš)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ / Tasga n Lɛrayc
العرائش (al-ʿArāʾiš)
ber: ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ / Lɛrayc
عمالة طنجة ـ أصيلة (ʿAmālâẗu Ṭanǧâ - Aṣīlâ)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ-ⴰⵚⵉⵍⴰ / Tamɣurt n Tanja-Aṣila
طنجة (Ṭanǧâ)
ber: ⵜⴰⵏⵊⴰ / Tanja
إقليم الفحص ـ أنجرة (Iqlīmu l-Faḥṣ - Anǧirâ)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵚ-ⴰⵏⵊⵔⴰ / Tamɣurt n Lfaḥṣ-Anjra
أنجرة (Anǧirâ)
ber: ⴰⵏⵊⵔⴰ / Anjra

جهة العيون ـ بوجدور ـ الساقية الحمراء (Ǧihâẗu l-ʿUyūn - Būǧdūr - as-Sāqīyâẗu l-Ḥamrāʾ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ-ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵡⴰⵖⵜ / Tamnaṭ n Lɛyun-Bujḍuṛ-Targa Tazggwaɣt
العيون (al-ʿUyūn)
ber: ⵍⵄⵢⵓⵏ / Lɛyun
إقليم بوجدور (Iqlīmu Būǧdūr)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ / Tasga n Bujḍuṛ
بوجدور (Būǧdūr)
ber: ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ / Bujḍuṛ
إقليم العيون (Iqlīmu l-ʿUyūn)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ / Tasga n Lɛyun
العيون (al-ʿUyūn)
ber: ⵍⵄⵢⵓⵏ / Lɛyun

جهة الغرب ـ شراردة ـ بني حسين (Ǧihâẗu l-Ġarb - Šarārdâ - Banī Ḥusayn)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵍⵖⴰⵔⴱ-ⵛⵔⴰⵔⴷⴰ-ⴰⵢⵜ ⵃⵙⴰⵢⵏ / Tamnaṭ n Lɣarb-Crarda-Ayt Ḥsayn
القنيطرة (al-Qunayṭirâ)
ber: ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ / Qniṭṛa
إقليم سيدي قاسم (Iqlīmu Sayyidī Qāsim) سيدي قاسم (Sayyidī Qāsim)
إقليم القنيطرة (Iqlīmu l-Qunayṭirâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ / Tasga n Qniṭṛa
القنيطرة (al-Qunayṭirâ)
ber: ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ / Qniṭṛa

جهة فاس ـ بولمان (Ǧihâẗu Fās - Būlmān)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ / Tamnaṭ n Fas-Bulman
فاس (Fās)
ber: ⴼⴰⵙ / Fas
إقليم بولمان (Iqlīmu Būlmān)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ / Tasga n Bulman
ميسور (Mīsūr)
ber: ⵎⵉⵙⵓⵔ / Misur
إقليم صفرو (Iqlīmu Ṣafrū)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵚⴼⵕⵓ / Tasga n Ṣfṛu
صفرو (Ṣafrū)
ber: ⵚⴼⵕⵓ / Ṣfṛu
إقليم مولاي يعقوب (Iqlīmu Mūlāy Yaʿqūb)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ / Tasga n Mulay Yaɛqub
مولاي يعقوب (Mūlāy Yaʿqūb)
ber: ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ / Mulay Yaɛqub
عمالة فاس (ʿAmālâẗu Fās)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ / Tamɣurt n Fas
فاس (Fās)
ber: ⴼⴰⵙ / Fas

جهة ݣلميم ـ السمارة (Ǧihâẗu Gulmīm - as-Samārâ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴳⵓⵍⵎⵉⵎ-ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ /Tamnaṭ n Gulmim-Ssmara
ݣلميم (Gulmīm)
ber: ⴳⵓⵍⵎⵉⵎ / Gulmim
إقليم آسا ـ الزاݣ (Iqlīmu Āsā - az-Zāg)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⴰ-ⴰⵥⴰⴳ / Tasga n Assa-Aẓag
آسا (Āsā)
ber: ⴰⵙⵙⴰ / Assa
إقليم السمارة (Iqlīmu s-Samārâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ / Tasga n Ssmara
السمارة (as-Samārâ)
ber: ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ / Ssmara
إقليم طاطا (Iqlīmu Ṭāṭā)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ / Tasga n Ṭaṭa
طاطا (Ṭāṭā)
ber: ⵟⴰⵟⴰ / Ṭaṭa
إقليم طانطان (Iqlīmu Ṭānṭān)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ / Tasga n Ṭanṭan
طانطان (Ṭānṭān)
ber: ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ / Ṭanṭan
إقليم ݣلميم (Iqlīmu Gulmīm)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵓⵍⵎⵉⵎ / Tasga n Gulmim
ݣلميم (Gulmīm)
ber: ⴳⵓⵍⵎⵉⵎ / Gulmim

جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز (Ǧihâẗu Murrākuš - Tānsīft - al-Ḥawz)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⵜⴰⵏⵙⵉⴼⵜ-ⵍⵃⴰⵡⵣ / Tamnaṭ n Mṛṛakc-Tansift-Lḥawz
مراكش (Murrākuš)
ber: ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ / Mṛṛakc
إقليم الحوز (Iqlīmu l-Ḥawz)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ / Tasga n Lḥawz
تحناوت (Taḥannāwt)
ber: ⵜⴰⵃⵏⵏⴰⵡⵜ / Taḥnnawt
إقليم شيشاوة (Iqlīmu Šīšāwâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ
شيشاوة (Šīšāwâ)
ber: ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ / Cicawa
إقليم الصويرة (Iqlīmu ṣ-Ṣawīrâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴹⵓⵔ / Tasga n Mugaḍur
الصويرة (aṣ-Ṣawīrâ)
ber: ⵎⵓⴳⴰⴹⵓⵔ / Mugaḍur
إقليم قلعة السراغنة (Iqlīmu Qalʿâẗi s-Sarāġnâ) قلعة السراغنة (Qalʿâẗu s-Sarāġnâ)
عمالة مراكش (ʿAmālâẗu Murrākuš)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ / Tamɣurt n Mṛṛakc
مراكش (Murrākuš)
ber: ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ / Mṛṛakc

جهة مكناس ـ تافيلالت (Ǧihâẗu Miknās - Tāfīlālt)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ / Tamnaṭ n Mknas-Tafilalt
مكناس (Miknās)
ber: ⵎⴽⵏⴰⵙ / Mknas
إقليم إفران (Iqlīmu Ifrān)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ / Tasga n Ifran
إفران (Ifrān)
ber: ⵉⴼⵔⴰⵏ / Ifran
إقليم الحاجب (Iqlīmu l-Ḥāǧab)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⴱ / Tasga n Lḥajb
الحاجب (al-Ḥāǧab)
ber: ⵍⵃⴰⵊⴱ / Lḥajb
إقليم خنيفرة (Iqlīmu Ḫanīfrâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ / Tasga n Xnifra
خنيفرة (Ḫanīfrâ)
ber: ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ / Xnifra
إقليم الرشيدية (Iqlīmu r-Rašīdīyâ)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵜⵖⵔⵏ / Tasga n Imtɣrn
الرشيدية (ar-Rašīdīyâ)
ber: ⵉⵎⵜⵖⵔⵏ / Imtɣrn
عمالة مكناس (ʿAmālâẗu Miknās)
ber: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ / Tamɣurt n Mknas
مكناس (Miknās)
ber: ⵎⴽⵏⴰⵙ / Mknas
إقليم ميدلت (Iqlīmu Mīdalt)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵡⵟⴰⵟ / Tasga n Awṭaṭ
ميدلت (Mīdalt)
ber: ⴰⵡⵟⴰⵟ / Awṭaṭ

جهة وادي الذهب ـ لݣويرة (Ǧihâẗu Wādī ḏ-Ḏahab - Lagwīrâ)
ber: ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ-ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ / Tamnaṭ n Asif n Wurɣ-Lgwiṛa
الداخلة (ad-Dāḫlâ)
ber: ⴷⴰⵅⵍⴰ / Daxla
إقليم أوسرد (Iqlīmu Awsard) أوسرد (Awsard)
إقليم وادي الذهب (Iqlīmu Wādī ḏ-Ḏahab)
ber: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ / Tasga n Asif n Wurɣ
الداخلة (ad-Dāḫlâ)
ber: ⴷⴰⵅⵍⴰ / Daxla

Morocco | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new