Subdivisions of Iceland in local language Icelandic

AL | HO | NE | NV | SL | SU | VF | VL

Austurland Egilsstaðir
10 sveitarfélög: Borgarfjarðarhreppur; Breiðdalshreppur; Djúpavogshreppur; Fjarðabyggð; Fljótsdalshérað; Fljótsdalshreppur; Hornafjörður; Seyðisfjarðarkaupstaður; Skeggjastaðahreppur; Vopnafjarðarhreppur

Höfuðborgarsvæðið Reykjavík
8 sveitarfélög: Álftanes; Garðabær; Hafnarfjarðarkaupstaður; Kjósarhreppur; Kópavogsbær; Mosfellsbær; Reykjavíkurborg; Seltjarnarnesbær

Norðurland eystra Akureyri
19 sveitarfélög: Aðaldælahreppur; Akureyrarkaupstaður; Arnarneshreppur; Dalvíkurbyggð; Eyjafjarðarsveit; Grímseyjarhreppur; Grýtubakkahreppur; Húsavíkurbær; Hörgárbyggð; Kelduneshreppur; Ólafsfjarðarbær; Raufarhafnarhreppur; Skútustaðahreppur; Svalbarðshreppur; Svalbarðsstrandarhreppur; Tjörneshreppur; Þingeyjarsveit; Þórshafnarhreppur; Öxarfjarðarhreppur

Norðurland vestra Sauðárkrókur
9 sveitarfélög: Akrahreppur; Áshreppur; Blönduósbær; Húnavatnshreppur; Húnaþing Vestra; Höfðahreppur; Siglufjarðarkaupstaður; Skagabyggð; Skagafjörður

Suðurland Selfoss
14 sveitarfélög: Árborg; Ásahreppur; Bláskógabyggð; Flóahreppur; Grímsnes- og Grafningshreppur; Hrunamannahreppur; Hveragerðisbær; Mýrdalshreppur; Rangárþing eystra; Rangárþing ytra; Skaftárhreppur; Skeiða- og Gnúpverjahreppur; Vestmannaeyjabær; Ölfus

Suðurnes Keflavík
5 sveitarfélög: Garður; Grindavíkurbær; Reykjanesbær; Sandgerðisbær; Vogar

Vestfirðir Ísafjörður
11 sveitarfélög: Árneshreppur; Bæjarhreppur; Bolungarvíkurkaupstaður; Broddaneshreppur; Hólmavíkurhreppur; Ísafjarðarbær; Kaldrananeshreppur; Reykhólahreppur; Súðavíkurhreppur; Tálknafjarðarhreppur; Vesturbyggð

Vesturland Borgarnes
11 sveitarfélög: Akraneskaupstaður; Borgarbyggð; Dalabyggð; Eyja- og Miklaholtshreppur; Grundarfjarðarbær; Helgafellssveit; Hvalfjarðarsveit; Saurbæjarhreppur; Skorradalshreppur; Snæfellsbær; Stykkishólmsbær

Iceland | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new