Ireland | Éire / Éire

national flag coat of arms or seal
national flag
Ireland | Dublin
official name in English: native name:
Ireland gle: Éire / Éire
eng: Ireland
adjective: native adjective:
Irish gle: Éireannach / Éireannaċ
eng: Irish
capital: native name:
Dublin gle: Baile Átha Cliath / Baile Áṫa Cliaṫ
eng: Dublin
official languages: native name:
Irish Gaelic; English Gaeilge / Gaeilge; English
currency: native name:
1 euro = 100 cents gle: 1 euro (€) = 100 cent / 1 euro (€) = 100 cent
eng: 1 euro (€) = 100 cents
head of state / government: native name:
President Michael Daniel Higgins
Prime Minister Leo Eric Varadkar
gle: An tUachtarán Mícheál Dainéil Ó hUiginn / An tUaċtarán Míċeál Dainéil Ó hUiginn
gle: An Taoiseach Leo Eric Varadkar / An Taoiseaċ Leo Eric Varadkar
eng: President Michael Daniel Higgins
eng: Taoiseach Leo Eric Varadkar
political divisions and their capital towns:
26 county councils | gle: comhairlí contae / coṁairlí contae:
gle: Comhairle Contae Átha Cliath / Coṁairle Contae Áṫa Cliaṫ
eng: Dublin County Council
gle: Baile Átha Cliath / Baile Áṫa Cliaṫ
eng: Dublin
gle: Comhairle Contae an Chabháin / Coṁairle Contae an Ċaḃáin
eng: Cavan County Council
gle: An Cabhán / An Caḃán
eng: Cavan
gle: Comhairle Contae Cheatharlach / Coṁairle Contae Ċeaṫarlaċ
eng: Carlow County Council
gle: Ceatharlach / Ceaṫarlaċ
eng: Carlow
gle: Comhairle Contae Chiarraí / Coṁairle Contae Ċiarraí
eng: Kerry County Council
gle: Trá Lí / Trá Lí
eng: Tralee
gle: Comhairle Contae Chill Chainnigh / Coṁairle Contae Ċill Ċainniġ
eng: Kilkenny County Council
gle: Cill Chainnigh / Cill Ċainniġ
eng: Kilkenny
gle: Comhairle Contae Chill Dara / Coṁairle Contae Ċill Dara
eng: Kildare County Council
gle: An Nás / An Nás
eng: Naas
gle: Comhairle Contae Chill Mhantáin / Coṁairle Contae Ċill Ṁantáin
eng: Wicklow County Council
gle: Cill Mhantáin / Cill Ṁantáin
eng: Wicklow
gle: Comhairle Contae an Chláir / Coṁairle Contae an Ċláir
eng: Clare County Council
gle: Inis / Inis
eng: Ennis
gle: Comhairle Contae Chorcaí / Coṁairle Contae Ċorcaí
eng: Cork County Council
gle: Corcaigh / Corcaiġ
eng: Cork
gle: Comhairle Contae Dhún na nGall / Coṁairle Contae Ḋún na nGall
eng: Donegal County Council
gle: Leifear / Leifear
eng: Lifford
gle: Comhairle Contae na Gaillimhe / Coṁairle Contae na Gailliṁe
eng: Galway County Council
gle: Gaillimh / Gailliṁ
eng: Galway
gle: Comhairle Contae na hIarmhí / Coṁairle Contae na hIarṁí
eng: Westmeath County Council
gle: An Muileann gCearr / An Muileann gCearr
eng: Mullingar
gle: Comhairle Contae Laoise / Coṁairle Contae Laoise
eng: Laois County Council
gle: Port Laoise / Port Laoise
eng: Port Laoise
gle: Comhairle Contae Liatroma / Coṁairle Contae Liatroma
eng: Leitrim County Council
gle: Cora Droma Rúisc / Cora Droma Rúisc
eng: Carrick-on-Shannon
gle: Comhairle Contae Loch Garman / Coṁairle Contae Loċ Garman
eng: Wexford County Council
gle: Loch Garman / Loċ Garman
eng: Wexford
gle: Comhairle Contae an Longfoirt / Coṁairle Contae an Longfoirt
eng: Longford County Council
gle: An Longfort / An Longfort
eng: Longford
gle: Comhairle Contae Lú / Coṁairle Contae Lú
eng: Louth County Council
gle: Dún Dealgan / Dún Dealgan
eng: Dundalk
gle: Comhairle Contae Luimnigh / Coṁairle Contae Luimniġ
eng: Limerick County Council
gle: Luimneach / Luimneaċ
eng: Limerick
gle: Comhairle Contae Mhaigh Eo / Coṁairle Contae Ṁaiġ Eo
eng: Mayo County Council
gle: Caisleán an Bharraigh / Caisleán an Ḃarraiġ
eng: Castlebar
gle: Comhairle Contae na Mí / Coṁairle Contae na Mí
eng: Meath County Council
gle: An Uaimh / An Uaiṁ
eng: Navan
gle: Comhairle Contae Mhuineacháin / Coṁairle Contae Ṁuineaċáin
eng: Monaghan County Council
gle: Muineachán / Muineaċán
eng: Monaghan
gle: Comhairle Contae Phort Láirge / Coṁairle Contae Ṗort Láirge
eng: Waterford County Council
gle: Port Láirge / Port Láirge
eng: Waterford
gle: Comhairle Contae Ros Comáin / Coṁairle Contae Ros Comáin
eng: Roscommon County Council
gle: Ros Comáin / Ros Comáin
eng: Roscommon
gle: Comhairle Contae Shligigh / Coṁairle Contae Ṡligiġ
eng: Sligo County Council
gle: Sligeach / Sligeaċ
eng: Sligo
gle: Comhairle Contae Thiobraid Árann/ Coṁairle Contae Ṫiobraid Árann
eng: Tipperary County Council
gle: Cluain Meala / Cluain Meala; An tAonach / An tAonaċ
eng: Clonmel; Nenagh
gle: Comhairle Contae Uíbh Fhailí / Coṁairle Contae Uíḃ Ḟailí
eng: Offaly County Council
gle: Tulach Mhór / Tulaċ Ṁór
eng: Tullamore
+ 5 city councils | gle: comhairlí cathrach / coṁairlí caṫraċ:
gle: Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath / Coṁairle Caṫraċ Ḃaile Áṫa Cliaṫ
eng: Dublin City Council
gle: Baile Átha Cliath / Baile Áṫa Cliaṫ
eng: Dublin
gle: Comhairle Cathrach Chorcaí / Coṁairle Caṫraċ Ċorcaí
eng: Cork City Council
gle: Corcaigh / Corcaiġ
eng: Cork
gle: Comhairle Cathrach na Gaillimhe / Coṁairle Caṫraċ na Gailliṁe
eng: Galway City Council
gle: Gaillimh / Gailliṁ
eng: Galway
gle: Comhairle Cathrach Luimnigh / Coṁairle Caṫraċ Luimniġ
eng: Limerick City Council
gle: Luimneach / Luimneaċ
eng: Limerick
gle: Comhairle Cathrach Phort Láirge / Coṁairle Caṫraċ Ṗort Láirge
eng: Waterford City Council
gle: Port Láirge / Port Láirge
eng: Waterford
10 largest cities / towns:
gle: Baile Átha Cliath / Baile Áṫa Cliaṫ; eng: Dublin | gle: Corcaigh / Corcaiġ; eng: Cork | gle: Gaillimh / Gailliṁ; eng: Galway | gle: Tamhlacht / Taṁlaċt; eng: Tallaght | gle: Baile Bhlainséir / Baile Ḃlainséir; eng: Blanchardstown | gle: Luimneach / Luimneaċ; eng: Limerick | gle: Port Láirge / Port Láirge; eng: Waterford | gle: Cluain Dolcáin / Cluain Dolcáin; eng: Clondalkin | gle: Leamhcán / Leaṁcán; eng: Lucan | gle: Sord Cholmcille / Sord Ċolmcille; eng: Swords
national anthem:
gle: Amhrán na bhFiann / Aṁrán na ḃFiann
Sinne Fianna Fáil
Atá faoi gheall ag Éirinn,
Buíon dár slua
Thar toinn do ráinig chughainn,
Faoi mhóid bheith saor.
Sean-tír ár sinsear feasta
Ní fhágfar faoin tiorán ná faoin tráill
Anocht a théam sa bhearna baoil,
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil
Le gunna scréach faoi lámhach na bpiléar
Seo libh canaig Amhrán na bhFiann.
Sinne Fianna Fáil
Atá faoi ġeall ag Éirinn,
Buíon dár slua
Ṫar toinn do ráinig ċuġainn,
Faoi ṁóid ḃeiṫ saor.
Sean-tír ár sinsear feasta
Ní ḟágfar faoin tiorán ná faoin tráill
Anoċt a ṫéam sa ḃearna baoil,
Le gean ar Ġaeil ċun báis nó saoil
Le gunna scréaċ faoi láṁaċ na bpiléar
Seo liḃ canaig Aṁrán na ḃFiann.


eng | hau | swa: Ireland
arg | ast | cat | cos | eus | glg | ina | ita | lld | mlt | oci | por | roh | ron | rup | scn | spa | sqi | srd | tet: Irlanda
fra | frp | fur | jnf | nov | wln: Irlande
dsb | hrv | hsb | slv: Irska
afr | lim | nld: Ierland
crh | gag | kaa: İrlandiya / Ирландия
dan | nor | swe: Irland
deu | ltz | nds: Irland / Irland
fao | isl | non: Írland
ind | jav | pol: Irlandia
kal | lin: Irlandi
kin | run: Irilande
tur | zza: İrlanda
aym: Irlandiya
aze: İrlandiya / Ирландија
bam: Irilandi
bos: Irska / Ирска / اٖىرسقا
bre: Iwerzhon
ces: Irsko
cor: Iwerdhon
csb: Irlandzkô; Irlandëjô; Jirlandzkô; Jirlandiô
cym: Iwerddon
epo: Irlando
est: Iirimaa; Iiri
fin: Irlanti
fkv: Irlanti; Irlanni
frr: Irlönj
fry: Ierlân
gla: Èirinn
gle: Éire / Éire
glv: Nerin
grn: Ilandia
hat: Iland
haw: ʻIlelani
hun: Írország
ibo: Aialand
kur: Îrland
lat: Irlandia; Hibernia
lav: Īrija
lit: Airija
ltg: Eireja
mlg: Irlandy
mol: Irlanda / Ирланда
mri: Airana
msa: Ireland / ايرلند
nah: Irtlālpan
nrm: Irlaunde
que: Ilanda
rmy: Irland / इर्लान्द
slk: Írsko
slo: Irlandia / Ирландиа
sme: Irlánda
smg: Airėjė
smo: Aialani
som: Ayrlaanda
stq: Irlound
szl: Irlandja
tgl: Irlanda; Irlandiya
tkl: Aialani
ton: ʻAilani
tuk: Irlandiýa / Ирландия
uzb: Irlandiya / Ирландия / ئىرلەندىيە
vep: Irlandii
vie: Ái Nhĩ Lan; Ai-len
vol: Lireyän
vor: Iirimaa
wol: Irlaand
zul: i-Ayilendi
chu: Є́ирь (Éirĭ); Ирланді́ꙗ (Irlandī́ja)
abq | alt | ava | bul | kjh | kom | krc | kum | lez | rus | sah | tyv | udm | xal: Ирландия (Irlandija)
chv | oss: Ирланди (Irlandi)
abk: Ирландиа (Irlandia)
bak: Ирландия / İrlandiya
bel: Ірландыя / Irłandyja; Ірляндыя / Irlandyja
che: Ирланди / Irlandi
kaz: Ирландия / يرلانديا / Ïrlandïya
kbd: Ирландиэ (Irlandiă)
kir: Ирландия / ئرلاندىيا / İrlandiya
kmr: Ирланди / Îrlandî
mhr: Ирландий (Irlandij)
mkd: Ирска (Irska)
mon: Ирланд (Irland)
rue: Ірьско (Ir'sko)
srp: Ирска / Irska
tat: Ирландия / İrlandiä / ئىرلاندىيە
tgk: Ирландия / ایرلندیه / Irlandija
ukr: Ірландія (Irlandija)
mnc: ᠠᡳᡵᠯᠠᠨ (Airlan)
ara: آيرلندا (Āyirlandā); إيرلندا (Īrlandā); إرلندا (Irlandā); إرلندة (Irlandâ)
azb: ایرلاندییا / İrlandiya
ckb: ئێرلەندا / Êrlenda
fas: ایرلند / Irland; ایرلاند / Irlând
pnb: آئرلینڈ (Āʾirlænḋ)
prs: ایرلند (Ayrland)
pus: ايرلنډ (Ayrlənḋ); آيرلېنډ (Āyrlenḋ); آئرلېنډ (Āʾirlenḋ); آيرلېند (Āyrlend); آئرلېند (Āʾirlend)
snd: آئرلينڊ (Āʾirlēnḍa)
uig: ئىرلاندىيە / Irlandiye / Ирландия
urd: آئرلینڈ (Āʾirlænḋ); آیرلینڈ (Āyarlænḋ); آئرستان (Āʾiristān)
div: އަޔަރްލޭންޑް (Ayarlēnḋ)
syr: ܐܝܪܠܢܕ (Īrland)
heb: אירלנד (Īrland); אירלאנד (Īrlānd)
lad: אירלאנדה / Irlanda
yid: אירלאַנד (Irland)
kab: ⵉⵔⵍⴰⵏⴷ / Irland
amh: አየርላንድ (Ăyärland)
tir: ኣየርላንድ (Ayärland)
ell-dhi: Ιρλανδία (Irlandía)
ell-kat: Ἰρλανδία (Irlandía)
hye: Իռլանդիա (Iṙlandia)
kat | xmf: ირლანდია (Irlandia)
lzz: ირლანდა / İrlanda
hin: आयरलैंड (Āyarlæṃḍ)
nep: आयरल्याण्ड (Āyarlæṇḍ)
ben: আয়ারল্যাণ্ড (Āyārlæṇḍ); আয়ারল্যান্ড (Āyārlænḍ); আয়ার্ল্যাণ্ড (Āyārlæṇḍ)
guj:આયરલેન્ડ (Āyarlenḍ)
ori:ଆୟରଲ୍ଯାଣ୍ଡ (Āyôrlæṇḍ)
pan: ਆਇਰਲੈਂਡ (Āirlæṃḍ)
sin: අයර්‍ලන්‍තය (Ayarlantaya)
kan: ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (Airlæṃḍ)
mal: അയര്‍ലന്‍ഡ് (Ayarlanḍ); ഐയര്‍ലാന്‍റ് (Aiyarlānṟ)
tam: அயர்லாந்து (Ayarlāntu)
tel: ఐర్లాండ్ (Airlāṃḍ)
zho: 愛爾蘭/爱尔兰 (Ài'ěrlán)
yue: 愛爾蘭/爱尔兰 (Oiyíhlàahn)
jpn: アイルランド (Airurando)
kor: 아일랜드 (Aillaendeu)
bod: ཨེར་ལན། (Er.lan); ཨར་ལེན་ཌ། (Ar.len.ḍa)
dzo: ཨའིརི་ལེནཌ། (A'iri.lenḍ)
mya: အုိင္‌ယာလန္ (Aĩyalã)
tha: ไอร์แลนด์ (Ai[r]lǣn[d])
lao: ອຽກລັງ (Aẏklâṅ)
khm: អៀរឡង់ (Ierḷăṅ); អៀកឡង់ (Iekḷăṅ)

eng | afr | ces | dan | est | eus | fin | fra | hrv | hun | kur | nld | nor | oci | pol | ron | slk | slv | swe | szl | tgl | tur: Dublin
arg | ast | cat | glg | spa | tet: Dublín
aze | mol | slo | tuk: Dublin / Дублин
deu | ltz | nds: Dublin / Dublin
cos | scn: Dublinu
epo | ita: Dublino
bos: Dublin / Дублин / دۆبلٖىن
bre: Dulenn
cor: Dulynn
cym: Dulyn
gla: Baile Atha Cliath
gle: Baile Átha Cliath / Baile Áṫa Cliaṫ; Dubhlinn / Duḃlinn
glv: Divlyn; Balley Aah Cleeah
isl: Dyflinn; Dublin
lat: Dublinum; Eblana
lav: Dublina
lit: Dublinas
msa: Dublin / دوبلين
por: Dublim; Dublin
rmy: Dublin / दुब्लिन
rup: Dablin; Dublin
smg: Doblėns
sqi: Dublini
uzb: Dublin / Дублин / دۇبلىن
mon | rus: Дублин (Dublin)
bak: Дублин / Dublin
bel: Дублін / Dublin
bul: Дъблин (Dăblin)
kaz: Дублин / دۋبلين / Dwblïn
kir: Дублин / دۇبلئن / Dublin
srp: Даблин / Dablin
tat: Дублин / Dublin / دۇبلىن
tgk: Дублин / دوبلین / Dublin
ukr: Дублін (Dublin)
ara: دبلن (Dablin)
azb: دوبلین / Dublin
fas: دوبلین / Dublin; دوبلن / Dublan
pnb: ڈبلن (Ḋablin)
pus: دبلن (Dablin); دوبلن (Dūblin)
snd: ڊبلن (Ḍablin)
uig: دۇبلىن / Dublin / Дублин
urd: ڈبلن (Ḋablin)
syr: ܕܒܠܢ (Dablin)
heb: דבלין (Dablīn)
yid: דובלין (Dublin)
amh: ደብሊን (Däblin); ዱብሊን (Dublin)
ell-dhi: Δουβλίνο (Doyvlíno)
ell-kat: Δουβλῖνον (Doyvlĩnon)
hye: Դուբլին (Doublin)
kat: დუბლინი (Dublini)
hin: डब्लिन / डबलिन (Ḍablin)
ben: ডাবলিন (Ḍāblin)
pan: ਡਬਲਿਨ (Ḍablin)
kan: ಡಬ್ಲಿನ್ (Ḍablin)
mal: ഡബ്ലിൻ (Ḍablin)
tam: டப்லின் (Ṭapliṉ); டப்ளின் (Ṭapḷiṉ)
tel: డబ్లిన్ (Ḍablin)
zho: 都柏林 (Dūbólín)
jpn: ダブリン (Daburin)
kor: 더블린 (Deobeullin)
bod: དུབ་ལིན། (Dub.lin)
tha: ดับลิน (Dâplin)
khm: ឌុយប្លាង (Duyblāṅ); ដាប់ប្ល៊ីង (Dabblīṅ)

Iraq Country Index Language Codes Israel

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new