Bhutan | འབྲུག་ཡུལ།

national flag coat of arms or seal
national flag
Bhutan | Thimphu | subdivisions
official name in English: native name:
Kingdom of Bhutan འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། ('Brug. rGyal.kʰab)
adjective: native adjective:
Bhutanese འབྲུག། ('brug)
capital: native name:
Thimphu ཐིམ་ཕུ། (Tʰim.pʰu)
official languages: native name:
Dzongkha རྫོང་ཁ། (rdzoṅ.kʰa)
currency: native name:
1 ngultrum = 100 chetrums ༡ དངུལ་ཀྲམ། = ༡༠༠ ཕྱེད་ཀྲམ། (1 dṅul.kram = 100 pʰyed.kram)
head of state / government: native name:
King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
Prime Minister Tshering Tobgay
རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག། (rGyal.po. 'Jigs.med. Ge.sar. rNam.rGyal. dBaṅ.pʰyug)
སྲིད་བློན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། (sRid.bLon. Tsʰe.riṅ. sTobs.rgays)
political divisions and their capital towns:
20 districts | dzo: རྫོང་ཁག། (rdzoṅ.kʰag):
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག། (Kroṅ.gsar. rdzoṅ.kʰag) ཀྲོང་གསར། (Kroṅ.gsar)
གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག། (gŽalm.sgaṅ. rdzoṅ.kʰag) གཞལམ་སྒང། (gŽalm.sgaṅ)
གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག། (gYaṅ.rʦe. rdzoṅ.kʰag) གཡང་རྩེ། (gYaṅ.rʦe)
གསར་སྤང་རྫོང་ཁག། (gSar.spaṅ. rdzoṅ.kʰag) གསར་སྤང། (gSar.spaṅ)
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། (Čʰu.kʰa. rdzoṅ.kʰag) ཆུ་ཁ། (Čʰu.kʰa)
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག། (Tʰim.pʰu. rdzoṅ.kʰag) ཐིམ་ཕུ། (Tʰim.pʰu)
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག། (dBaṅ.'dus.pʰo.braṅ. rdzoṅ.kʰag) དབང་འདུས་ཕོ་བྲང། (dBaṅ.'dus.pʰo.braṅ)
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག། (Dar.dkar.na. rdzoṅ.kʰag) དར་དཀར་ན། (Dar.dkar.na)
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག། (Padma.dgā.ʦʰal. rdzoṅ.kʰag) པདྨ་དགའ་ཚལ། (Padma.dgā.ʦʰal)
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག། (bKris.sgaṅ. rdzoṅ.kʰag) བཀྲིས་སྒང། (bKris.sgaṅ)
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག། (bSam.grub. lJoṅs.mkʰar. rdzoṅ.kʰag) བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། (bSam.grub. lJoṅs.mkʰar)
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག། (bSam.rʦe. rdzoṅ.kʰag) བསམ་རྩེ། (bSam.rʦe)
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག། (Bum.tʰaṅ. rdzoṅ.kʰag) བྱ་དཀར། (Bya.dkar)
མགར་ས་རྫོང་ཁག། (mGar.sa. rdzoṅ.kʰag) མགར་ས། (mGar.sa)
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག། (Moṅ.sgar. rdzoṅ.kʰag) མོང་སྒར། (Moṅ.sgar)
རྩི་རང་རྫོང་ཁག། (rTsi.raṅ. rdzoṅ.kʰag) རྩི་རང། (rTsi.raṅ)
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག། (Lhun.rʦe. rdzoṅ.kʰag) ལྷུན་རྩེ། (Lhun.rʦe)
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག། (sPa.ro. rdzoṅ.kʰag) སྤ་རོ། (sPa.ro)
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག། (sPu.na.kʰa. rdzoṅ.kʰag) སྤུ་ན་ཁ། (sPu.na.kʰa)
ཧཱ་རྫོང་ཁག། (Hā. rdzoṅ.kʰag) ཧཱ། (Hā)
10 largest cities / towns:
ཐིམ་ཕུ། (Tʰim.pʰu) | ཕུན་ཚོགས་གླིང། (Pʰun.ʦʰogs.gliṅ) | སྤུ་ན་ཁ། (sPu.na.kʰa) | བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། (bSam.grub.ljoṅs.mkʰar) | གསར་སྤང། (gSar.spaṅ) | སྤ་རོ། (sPa.ro) | བཀྲིས་སྒང། (bKris.sgaṅ) | དབང་འདུས་ཕོ་བྲང། (dBaṅ.'dus.pʰo.braṅ) | ཏ་ག་རྫོང་ (Ta.ga.rdzoṅ) | ཀྲོང་གསར། (Kroṅ.gsar)
national anthem:
dzo: འབྲུག་ཙན་དན། ('brug.ʦan.dan)
འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།
'brug.ʦan.dan.bkod.pa'i.rgyal.kʰab.naṅ..
dpal.lugs.gñis.bstan.srid.skyoṅ.ba'i.mgon..
'brug.rgyal.po.maṅ'.bdag.rin.po.čʰe..
sku.'gyur.med.brtan.čiṅ.čʰab.srid.'pʰel..
čʰos.saṅs.rgyas.bstan.pa.dar.žiṅ.rgyas..
'baṅs.bde.skyid.ñi.ma.šar.bar.šog..


eng | cat | csb | dan | dsb | est | eus | fin | fkv | hsb | ina | ind | ita | jav | jnf | lld | nld | nor | pol | roh | ron | rup | scn | sme | stq | swa | swe | szl | tur | vor: Bhutan
bam | fao | fur | hrv | ibo | mlt | nah | nov | que | slv | zza: Butan
aze | crh | gag | kaa | tuk: Butan / Бутан
ast | glg | spa: Bután
bre | cor | fra: Bhoutan
deu | ltz | nds: Bhutan / Bhutan
frp | oci: Botan
hat | wln: Boutan
hun | slk: Bhután
kin | run: Buta
afr: Bhoetan
arg: Bután; Bhután
bos: Butan / Бутан / بۆتان
ces: Bhútán
cym: Bhwtan
epo: Butano
fry: Bûtan
gla: Butàn
gle: An Bhútáin / An Ḃútáin
glv: Yn Vutaan
isl: Bhútan; Bútan
kur: Bûtan
lat: Butania; Bhutania; Butanum
lav: Butāna
lim: Bhoetaan
lin: Butáni
lit: Butanas
ltg: Butans
mlg: Botanina
mol: Bhutan / Бутан
msa: Bhutan / بهوتان
nrm: Bouotaun
por: Butão
rmy: Bhutan / ब्हुतान
slo: Bhutan / Бхутан
smg: Butans
smo: Putania
sqi: Butani
srd: Bhutàn
tet: Butaun
uzb: Butan / Бутан / بۇتەن
vol: Butän
wol: Butaan
abk | abq | alt | ava | bul | chv | kbd | kjh | kom | krc | kum | lez | mhr | mkd | mon | oss | rue | rus | sah | tyv | udm | ukr | xal: Бутан (Butan)
bak | bel | che | srp: Бутан / Butan
kaz: Бутан / بۋتان / Bwtan
kir: Бутан / بۇتان / Butan
kmr: Бутан / Bûtan
tat: Бутан / Butan / بۇتان
tgk: Бутон / بوتان / Buton
ara: بوتان (Būtān)
azb: بوتان / Butan
ckb: بۆتان / Botan; بووتان / Bûtan
fas: بوتان / Butân
pnb: بھوٹان (Bʰūṫān)
prs: بوتان (Būtān)
pus: بوتان (Būtān); بهوټان (Bhūṫān); بهوتان (Bhūtān)
snd: ڀوٽان (Bʰūṫān)
uig: بۇتان / Butan / Бутан
urd: بھوٹان (Bʰūṫān)
div: ބޫޓާން (Būṫān)
heb: בהוטן (Bhūṭan); בהוטאן (Bhūṭān); בוטן (Būṭan); בוטאן (Būṭān)
lad: בוטאן / Butan
yid: בהוטאַן (Bhutan)
amh: ቡታን (Butan)
ell: Μπουτάν (Mpoytán)
hye: Բութան (Bout̕an); Բուտան (Boutan)
kat | xmf: ბუტანი (Butani); ბჰუტანი (Bhutani)
lzz: ბჰუტანი / Bhut’ani
hin: भूटान (Bʰūṭān); भूतान (Bʰūtān); भुतान (Bʰutān)
mar: भुतान (Bʰutān)
nep: भूटान (Bʰūṭān)
ben: ভূটান (Bʰūṭān); ভুটান (Bʰuṭān)
guj: ભૂતાન (Bʰūtān)
ori: ଭୁଟାନ (Bʰuṭān)
pan: ਭੁਟਾਨ (Bʰuṭān)
sin: භූතානය (Bʰūtānaya)
kan: ಭೂತಾನ (Bʰūtāna); ಭೂತಾನ್ (Bʰūtān)
mal: ഭൂട്ടാൻ (Bʰūṭṭān)
tam: பூட்டான் (Pūṭṭāṉ); பூடான் (Pūṭāṉ)
tel: భూటాన్ (Bʰūṭān)
zho: 不丹 (Búdān)
jpn: ブータン (Būtan)
kor: 부탄 (Butan)
bod: འབྲུག་ཡུལ། ('Brug.yul); འབྲག་ཡུལ། ('Brag.yul)
dzo: འབྲུག་ཡུལ། ('Brug.yul)
mya: ဘူတန္ (Bʰutã)
tha: ภูฐาน (Pʰūtʰān); ภูฏาน (Pʰūtān)
lao: ພູຖານ (Pʰūtʰān); ບູຕັງ (Būtâṅ)
khm: ប៊ូតាន (Būtān); ប៊ូតង់ (Būtăṅ)

eng: Thimphu
deu | ltz | nds: Thimphu / Thimphu
lav | lit: Timpu
mol | tuk: Thimphu / Тхимпху
spa | tet: Timbu
bos: Timbu / Тимбу / تٖىمبۆ
epo: Timbuo
eus: Tinbu
fra: Thimphou
gle: Thimphu / Ṫimṗu
kur: Tîmpû
msa: Thimphu / ثيمفو
nor: Thimpu
por: Thimphu; Thimbu
smg: Tėmpu
uzb: Tximpxu / Тхимпху / تخىمپخۇ
mon | rus: Тхимпху (Tȟimpȟu)
bak: Тхимпху / Tximpxu
bel: Тхімпху / Tchimpchu; Тхімпу / Tchimpu
bul: Тхимпу (Tȟimpu)
kaz: Тхимпху / تحيمپحۋ / Txïmpxw
kir: Тхимпху / تحئمپحۇ / Thimphu
srp: Тимбу / Timbu
tat: Тхимпху / Tximpxu / تخىمپخۇ
tgk: Тхимпху / تخیمپخو / Tximpxu
ukr: Тхімпху (Tȟimpȟu)
ara: ثيمبو (Ṯīmbū); تيمبو (Tīmbū)
fas: تیمپو / Timpu
pnb: تھمپھو (Tʰimpʰū)
pus: تيمپو (Tīmpū)
uig: تخىمپخۇ / Tximpxu / Тхимпху
urd: تھمپو (Tʰimpū)
heb: תימפו (Tīmpū); תימפהו (Tīmphū); טימפו (Ṭīmpū)
yid: טהימפּהו (Thimphu)
amh: ጢምጱ (Ṭimṗu)
ell-dhi: Τιμπού (Timpoý); Θιμπού (Ṯimpoý)
ell-kat: Τιμποῦ (Timpoỹ)
hye: Թիմփու (T̕imp̕ou)
kat: თიმფუ (Ṭimṗu)
hin: थिम्बू (Tʰimbū); थिम्फू (Tʰimpʰū)
nep: थिम्पु (Tʰimpu); थिम्पू (Tʰimpū)
ben: থিম্পু (Tʰimpu)
pan: ਥਿੰਬੂ (Tʰĩbū); ਥੀਮਫੂ (Tʰīmpʰū)
kan: ಥಿಂಪು (Tʰiṃpu); ಥಿಂಫು (Tʰiṃpʰu)
mal: തിംഫു (Tiṃpʰu)
tam: திம்பு (Timpu)
tel: ఠింఫు (Ṭʰiṃpʰu)
zho: 廷布 (Tíngbù)
jpn: ティンプー (Tinpū)
kor: 팀부 (Timbu)
bod: ཐིམ་ཕུག། (Tʰim.pʰug)
dzo: ཐིམ་ཕུ། (Tʰim.pʰu)
tha: ทิมพู (Tʰimpū); ทิมภู (Tʰimpʰū)
khm: ទីមពូ (Tīmpū); ធីមហ្វូ (Tʰīmhvū)

Benin Country Index Language Codes Bolivia

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new