Azerbaijan | Azərbaycan / Азәрбајҹан

national flag coat of arms or seal
national flag
Azerbaijan | Baku | Nagorno-Karabakh | Caucasus Kurdish names
official name in English: native name:
Republic of Azerbaijan Azərbaycan Respublikası / Азәрбајҹан Республикасы
adjective: native adjective:
Azerbaijani azərbaycanlı / азәрбајҹанлы
capital: native name:
Baku Bakı / Бакы
official language: native name:
Azerbaijani azərbaycanca / азәрбајҹанҹа
currency: native name:
1 manat = 100 qapik 1 manat = 100 qəpik / 1 манат = 100 гәпик
head of state / government: native name:
President İlham Heydər oğlu Əliyev
Prime Minister Artur Tahir oğlu Rasizadə
Prezident İlham Heydər oğlu Əliyev / Президент Илһам Һејдәр оғлу Әлијев
Baş nazir Artur Tahir oğlu Rasizadə / Баш назир Артур Таһир оғлу Расизадә
political divisions and their capital towns:
59 districts | aze: rayonlar / рајонлар:
Abşeron rayonu / Абшерон рајону Xırdalan / Хырдалан
Ağcabədi rayonu / Ағҹабәди рајону Ağcabədi / Ағҹабәди
Ağdam rayonu / Ағдам рајону Ağdam / Ағдам
Ağdaş rayonu / Ағдаш рајону Ağdaş / Ағдаш
Ağstafa rayonu / Ағстафа рајону Ağstafa / Ағстафа
Ağsu rayonu / Ағсу рајону Ağsu / Ағсу
Astara rayonu / Астара рајону Astara / Астара
Balakən rayonu / Балакән рајону Balakən / Балакән
Beyləqan rayonu / Бејләган рајону Beyləqan / Бејләган
Bərdə rayonu / Бәрдә рајону Bərdə / Бәрдә
Biləsuvar rayonu / Биләсувар рајону Biləsuvar / Биләсувар
Cəbrayıl rayonu / Ҹәбрајыл рајону Cəbrayıl / Ҹәбрајыл
Cəlilabad rayonu / Ҹәлилабад рајону Cəlilabad / Ҹәлилабад
Daşkəsən rayonu / Дашкәсән рајону Daşkəsən / Дашкәсән
Füzuli rayonu / Фүзули рајону Füzuli / Фүзули
Gədəbəy rayonu / Ҝәдәбәј рајону Gədəbəy / Ҝәдәбәј
Goranboy rayonu / Ҝоранбој рајону Goranboy / Ҝоранбој
Göyçay rayonu / Ҝөјчај рајону Göyçay / Ҝөјчај
Göygöl rayonu / Ҝөјҝөл рајону Göygöl / Ҝөјҝөл
Hacıqabul rayonu / Һаҹыгабул рајону Hacıqabul / Һаҹыгабул
Xaçmaz rayonu / Хачмаз рајону Xaçmaz / Хачмаз
Xızı rayonu / Хызы рајону Xızı / Хызы
Xocalı rayonu / Хоҹалы рајону Xocalı / Хоҹалы
Xocavənd rayonu / Хоҹавәнд рајону Xocavənd / Хоҹавәнд
İmişli rayonu / Имишли рајону İmişli / Имишли
İsmayıllı rayonu / Исмајыллы рајону İsmayıllı / Исмајыллы
Kəlbəcər rayonu / Кәлбәҹәр рајону Kəlbəcər / Кәлбәҹәр
Kürdəmir rayonu / Күрдәмир рајону Kürdəmir / Күрдәмир
Qax rayonu / Гах рајону Qax / Гах
Qazax rayonu / Газах рајону Qazax / Газах
Qəbələ rayonu / Гәбәлә рајону Qəbələ / Гәбәлә
Qobustan rayonu / Гобустан рајону Mərəzə / Мәрәзә
Quba rayonu / Губа рајону Quba / Губа
Qubadlı rayonu / Губадлы рајону Qubadlı / Губадлы
Qusar rayonu / Гусар рајону Qusar / Гусар
Laçın rayonu / Лачын рајону Laçın / Лачын
Lerik rayonu / Лерик рајону Lerik / Лерик
Lənkəran rayonu / Ләнкәран рајону Lənkəran / Ләнкәран
Masallı rayonu / Масаллы рајону Masallı / Масаллы
Neftçala rayonu / Нефтчала рајону Neftçala / Нефтчала
Oğuz rayonu / Оғуз рајону Oğuz / Оғуз
Saatlı rayonu / Саатлы рајону Saatlı / Саатлы
Sabirabad rayonu / Сабирабад рајону Sabirabad / Сабирабад
Salyan rayonu / Салјан рајону Salyan / Салјан
Samux rayonu / Самух рајону Samux / Самух
Siyəzən rayonu / Сијәзән рајону Siyəzən / Сијәзән
Şabran rayonu / Шабран рајону Şabran / Шабран
Şamaxı rayonu / Шамахы рајону Şamaxı / Шамахы
Şəki rayonu / Шәки рајону Şəki / Шәки
Şəmkir rayonu / Шәмкир рајону Şəmkir / Шәмкир
Şuşa rayonu / Шуша рајону Şuşa / Шуша
Tərtər rayonu / Тәртәр рајону Tərtər / Тәртәр
Tovuz rayonu / Товуз рајону Tovuz / Товуз
Ucar rayonu / Уҹар рајону Ucar / Уҹар
Yardımlı rayonu / Јардымлы рајону Yardımlı / Јардымлы
Yevlax rayonu / Јевлах рајону Yevlax / Јевлах
Zaqatala rayonu / Загатала рајону Zaqatala / Загатала
Zəngilan rayonu / Зәнҝилан рајону Zəngilan / Зәнҝилан
Zərdab rayonu / Зәрдаб рајону Zərdab / Зәрдаб
+ 11 cities; aze: şəhərlər / шәһәрләр:
Bakı şəhəri / Бакы шәһәри Bakı / Бакы
Gəncə şəhəri / Ҝәнҹә шәһәри Gəncə / Ҝәнҹә
Xankəndi şəhəri / Ханкәнди шәһәри Xankəndi / Ханкәнди
Lənkəran şəhəri / Ләнкәран шәһәри Lənkəran / Ләнкәран
Mingəçevir şəhəri / Минҝәчевир шәһәри Mingəçevir / Минҝәчевир
Naftalan şəhəri / Нафталан шәһәри Naftalan / Нафталан
Sumqayıt şəhəri / Сумгајыт шәһәри Sumqayıt / Сумгајыт
Şəki şəhəri / Шәки шәһәри Şəki / Шәки
Şirvan şəhəri / Ширван шәһәри Şirvan / Ширван
Şuşa şəhəri / Шуша шәһәри Şuşa / Шуша
Yevlax şəhəri / Јевлах шәһәри Yevlax / Јевлах
+ 1 autonomous republic; aze: muxtar respublika / мухтар республика:
Naxçıvan Muxtar Respublikası / Нахчыван Мухтар Республикасы Naxçıvan / Нахчыван
   Babək rayonu / Бабәк рајону    Babək / Бабәк
   Culfa rayonu / Ҹулфа рајону    Culfa / Ҹулфа
   Kəngərli rayonu / Кәнҝәрли рајону    Qıvraq / Гывраг
   Naxçıvan şəhəri / Нахчыван шәһәри    Naxçıvan / Нахчыван
   Ordubad rayonu / Ордубад рајону    Ordubad / Ордубад
   Sədərək rayonu / Сәдәрәк рајону    Heydərabad / Һејдәрабад
   Şahbuz rayonu / Шаһбуз рајону    Şahbuz / Шаһбуз
   Şərur rayonu / Шәрур рајону    Şərur / Шәрур
10 largest cities / towns:
Bakı / Бакы | Gəncə / Ҝәнҹә | Sumqayıt / Сумгајыт | Mingəçevir / Минҝәчевир | Qaraçuxur / Гарачухур | Əli Bayramlı / Әли Бајрамлы | Bakıxanov / Бакыханов | Naxçıvan / Нахчыван | Şəki / Шәки | Yevlax / Јевлах
national anthem:
aze: Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni / Азәрбајҹан Республикасынын Дөвләт һимни
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган токмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағинла мәсуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!


eng | cym | eus | ind | jav | lin | swa: Azerbaijan
bre | ina | ron: Azerbaidjan
dan | fao | nor: Aserbajdsjan
deu | ltz | nds: Aserbeidschan / Aſerbeidſchan; Aserbaidschan / Aſerbaidſchan
ita | lld | rup: Azerbaigian
ast | spa: Azerbaiyán
csb | pol: Azerbejdżan
dsb | vep: Azerbajdžan
fry | nld: Azerbeidzjan
hat | wln: Azerbaydjan
kin | run: Azerbayija
tur | zza: Azerbaycan
afr: Aserbeidjan; Azerbaidjan
arg: Azerbayán; Azerbaiyán; Azerbaxán
aym: Asirbayjan
aze: Azərbaycan / Азәрбајҹан
bam: Azɛrɛbayijan
bos: Azerbejdžan / Азербејџан / آزەربەيجان
cat: Azerbaidjan; Azerbaitjan
ces: Ázerbajdžán; Ázerbájdžán
cor: Aserbayjan
crh: Azerbaycan / Азербайджан
epo: Azerbajĝano
est: Aserbaidžaan
fin: Azerbaidžan; Azerbaidzhan
fkv: Aserbaidžan
fra: Azerbaïdjan
frp: Azèrbayidj·an
fur: Azerbaigjian
gag: Azerbaycan / Азербайӂан
gla: Asarbaidean; Asarbajan
gle: An Asarbaiseáin / An Asarbaiseáin
glg: Acerbaixán
glv: Yn Asserbajaan
hrv: Azerbejdžan; Azerbajdžan
hsb: Azerbajdźan
hun: Azerbajdzsán
ibo: Azabaijan
isl: Aserbaídsjan
jnf: Azerbaidgian
kaa: Aʻzerbayjan / Әзербайжан
kur: Azerbayican; Ezerbayican
lat: Azerbaidzania; Adrabigania; Aderbeigania; Aderbigania; Atropatia
lav: Azerbaidžāna
lim: Azerbaidzjan
lit: Azerbaidžanas
ltg: Azerbaidžans
mlg: Ajerbaidzana
mlt: Ażerbajġan
mol: Azerbaidjan / Азербайӂан
mri: Hēbaitiana
msa: Azerbaijan / اذربيجان
nah: Azerbaiyan
nov: Aserbaijan
nrm: Azérie
oci: Azerbaitjan
por: Azerbaijão
que: Asarsuyu; Asirwayan
rmy: Azerbaijan / आज़ेर्बाइजान
roh: Aserbeidschan
scn: Azzirbaiggian
slk: Azerbajdžán; Azerbajdžan
slo: Azerbia / Азербиа
slv: Azerbejdžan; Azerbajdžan
sme: Aserbaižan
smg: Azėrbaidžians
smo: Asepaiana
som: Asarbajaan; Aserbajaan
sqi: Azerbajxhani
srd: Azerbaijàn
stq: Aserbaidschan
swe: Azerbajdzjan
tet: Azerbaijaun
tgl: Aserbayan; Aserbadyan
tly: Azırboycon / Азырбојҹон
ton: Asēpaisani
tuk: Azerbeýjan / Азербейҗан; Azerbaýjan / Азербайҗан
uzb: Ozarbayjon / Озарбайжон / ئازەربەيجان
vie: Ai-déc-bai-gian
vol: Lasärbaycän
vor: Asõrbaidžaan
wol: Aserbayjaan
chu: Аꙁѣрбаича́нъ (Azěrbaičánŭ)
abq | alt | chv | kjh | kom | krc | mhr | oss | rue | rus | tyv | udm | ukr | xal: Азербайджан (Azerbajdžan)
kum | lez | tab: Азербайжан (Azerbajžan)
abk: Азербаиџьан (Azerbaidž'an)
ava: Азарбижан (Azarbižan)
bak: Әзербайжан / Äzerbayjan
bel: Азербайджан / Azierbajdžan; Азэрбайджан / Azerbajdžan
bul: Азърбайджан (Azărbajdžan); Азербайджан (Azerbajdžan)
che: Азербайджан / Azerbaydƶan
kaz: Әзірбайжан / ءازىربايجان / Äzirbayjan
kbd: Азэрбиджан (Azărbidžan)
kir: Азербайжан / ازەربايجان / Azerbaycan
kmr: Азербайщан / Azêrbaycan; Азьрбещан / Azirbêcan
lbe: Азирбижан (Azirbižan)
mkd: Азербејџан (Azerbejdžan)
mon: Азербайжан (Azerbajǰan)
sah: Азербайдьан (Azerbajd'an)
srp: Азербејџан / Azerbejdžan
tat: Азәрбайҗан / Azärbaycan / ئازەربايجان
tgk: Озарбойҷон / آذربایجان / Ozarbojçon
ttt/jdt: Азербижан / אַזירבּאִז׳אַן / Azerbiçan
ara: أزربيجان (Azarbayǧān); آذربيجان (Āḏarbayǧān); أذربيجان (Aḏarbayǧān)
azb: آذربایجان / Azərbaycan
ckb: ئازەربایجان / Azerbaycan; ئازرباجان / Azirbaycan
fas: آذربایجان / Âzarbâyejân
pnb: آذربائیجان (Āẕarbāʾījān)
prs: اذربایجان (Aẕarbāyjān); آذربایجان (Āẕarbāyjān)
pus: اذربايجان (Aẕarbāyjān); آذربايجان (Āẕarbāyjān)
uig: ئەزەربەيجان / Ezerbeyjan / Әзәрбәйҗан
urd: آذربائیجان (Āẕarbāʾījān); آذربائجان (Āẕarbāʾijān)
div: އަޒަރުބައިޖާން (Ażarubaijān)
syr: ܐܕܪܒܝܓܢ (Adarbaygan)
heb: אזרביג׳ן / אזרבייג׳ן (Azerbayjan); אזרבאיג׳אן (Azerbāyjān)
lad: אזירבאייגﬞאן / Azerbaydjan
yid: אַזערבײַדזשאַן (Azerbaydžan)
ber: ⴰⴷⵔⴱⵉⵊⴰⵏ / Adrbijan
amh: አዘርባይጃን (Ăzärbayjan); አዜርባይጃን (Ăzerbayjan)
ell-dhi: Αζερμπαϊτζάν (Azermpaïtzán)
ell-kat: Ἀζερμπαϊτζάν (Azermpaïtzán); Ἀζερμπαϊντζάν (Azermpaïntzán)
hye: Ադրբեջան (Adrbeǰan)
kat | xmf: აზერბაიჯანი (Azerbaiǰani)
lzz: აზერბაჲჯანი / Azerbaycani; აზერბაიჯანი / Azerbaicani
hin: आज़र्बैजान (Āzarbæjān); अज़रबैजान (Azarbæjān)
ben: আজারবাইজান (Ājārbāijān)
guj: અઝેરબીજાન (Ajʰerbījān)
ori:ଆଜେରବାଇଜାନ୍ (Ājerbāijān)
pan: ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ (Azarbāījān)
sin: අසර්‍බයිජාන් (Asarbayijān)
kan: ಅಜೇರ್‍ಬೈಜಾನ್ (Ajērbaijān)
mal: അസര്ബെയ്ജാൻ (Asarbeyjān); അസര്‍ബൈജാൻ (Asarbaijān)
tam: அஸர்பைஜான் (Asarpaijāṉ); அஜர்பைஜான் (Ajarpaijāṉ)
tel: అజర్బైజాన్ (Ajarbaijān)
zho: 阿塞拜疆 (Āsèbàijiāng)
jpn: アゼルバイジャン (Azerubaijan)
kor: 아제르바이잔 (Ajereubaijan)
bod: ཨ་ཛར་བཡི་ཇན། (A.dzar.bayi.jan)
mya: အဇာဘုိင္‌ဂ္ယန္ (Ázabʰaĩjã)
tha: อาเซอร์ไบจาน (Āsə̄[r]baičān); อาเซอร์ไบจัน (Āsə̄[r]baičân)
lao: ອາແຊັກບາຍຊັນ (Āsækbāysân)
khm: អាហ្ស៊ែរបែហ្សង់ (Āhsærbæhsăṅ); អាហ្សែបៃហ្សង់ (Āhsæbaihsăṅ)


eng | lav | lit | smg | zza: Baku
ast | cat | isl | spa: Bakú
deu | ltz | nds: Baku / Baku
fry | lim | nld: Bakoe
fra | hat: Bakou
arg: Bacú
aze: Bakı / Бакы
bos: Baku / Баку / باقۆ
crh: Baqu / Бакъу
epo: Bakuo
est: Bakuu
gle: Baku / Baku
glg: Bacú; Bakú
kur: Bakû
mol: Bacu / Баку
msa: Baku / باكو
oci: Bakó
por: Bacu; Baku
tuk: Baku / Баку
tur: Bakü
uzb: Boku / Боку / باكۇ ; Baku / Баку / بەكۇ
chu: Бакоу (Baku)
bul | mon | rus | ukr: Баку (Baku)
bel | srp: Баку / Baku
bak: Баҡы / Baķı
che: Бакох / Bakox
kaz: Баку / باكۋ / Bakw
kir: Баку / باكۇ / Baku
tab: Бакку (Bakku)
tat: Бакы / Bakı / باكى
tgk: Боку / باکو / Boku
ara: باكو (Bākū)
azb: باکى / Bakı
ckb: باکۆ / Bako
fas: باکو / Bâku; بادکوبه / Bâdkube
pnb: باکو (Bākū)
pus: باکو (Bākū)
uig: باكۇ / Baku / Баку
urd: باکو (Bākū)
syr: ܒܟܘ (Bakū)
heb: בקו (Baqū); באקו (Bāqū)
yid: באַקו (Baku)
amh: ባኩ (Baku)
ell-dhi: Μπακού (Mpakoý)
ell-kat: Μπακοῦ (Mpakoỹ); Βακοῦ (Vakoỹ)
hye: Բաքու (Bak̕ou); Բակու (Bakou)
kat: ბაქო (Baḳo); ბაკუ (Baku)
hin: बाकू (Bākū); बकू (Bakū)
nep: बाकु (Bāku)
ben: বাকু (Bāku)
pan: ਬਾਕੂ (Bākū)
kan: ಬಾಕು (Bāku)
mal: ബക്കു (Bakku)
tam: பாக்கூ (Pākkū); பாகு (Pāku)
tel: బాకు (Bāku)
zho: 巴庫/巴库 (Bākù)
jpn: バクー (Bakū)
kor: 바쿠 (Baku)
tha: บากู (Bākū)
khm: បាគូ (Bākū)

unrecognized, but de facto:
eng: Nagorno-Karabakh; Mountainous Karabagh
ast | cor | dan | eus | glg | glv | ind | ita | jav | nor | swa: Nagorno-Karabakh
lim | nld | swe: Nagorno-Karabach
hrv | slv: Gorski Karabah
mol | slo: Nagorno-Karabah / Нагорно-Карабах
arg: Alto Karabakh
aze: Dağlıq Qarabağ / Дағлыг Гарабағ
bos: Nagorni Karabah / Нагорни Карабах / ناغۉرنٖى قاراباح
bre: Nagorno-Karabac’h
cat: Alt Karabagh
ces: Náhorní Karabach
deu: Bergkarabach / Bergkarabach
epo: Montara Karabaĥo
est: Mägi-Karabahh
fao: Nagorno-Karabakk
fin: Vuoristo-Karabah
fra: Haut-Karabagh
frp: Hôt-Karabag
gle: Nagorno-Karabakh / Nagorno-Karabakh
hun: Hegyi-Karabah
lav: Kalnu Karabaha
lit: Kalnų Karabachas
msa: Nagorno-Karabakh / ناݢورنو كاراباخ
pol: Górski Karabach
por: Nagorno-Carabaque; Nagorno-Karabakh
que: Urqusapa Kharabaq
ron: Nagorno-Karabah
slk: Náhorný Karabach
spa: Alto Karabaj; Nagorno-Karabaj
sqi: Nagorni Karabahu
tuk: Daglyk Garabag / Даглык Гарабаг
tur: Dağlık Karabağ
uzb: Togʻli Qorabogʻ / Тоғли Қорабоғ / تاغلى قارەباغ
chu: Наго́рьнъ Караба́хъ (Nagórĭnŭ Karabáȟŭ)
ava: Мугӏрузул Карабах (Muʿruzul Karabaȟ)
bak: Таулы Ҡарабах / Taulı Ķarabax
bel: Нагорны Карабах / Nahorny Karabach
bul: Нагорни Карабах (Nagorni Karabaȟ)
chv: Туҫи Карабах (Tuśi Karabaȟ)
kaz: Таулы Қарабақ / تاۋلى قاراباق / Tawlı Qarabaq
kir: Тоолуу Карабак / توولۇۇ قاراباق / Tooluu Qarabaq
kom: Керӧс Карабах (Kerös Karabaȟ)
krc: Тау-Къарабах (Tau-Qarabaȟ)
kum: Тавлукъ Къарабах (Tavluq Qarabaȟ)
lbe: Зунттал Къарабагъ (Zunttal Q̄arabaġ)
lez: Дагълух Къарабах (Daġluȟ Q̄arabaȟ)
mhr: Курыкан Карабах (Kurykan Karabaȟ)
mkd: Нагорно-Карабах (Nagorno-Karabaȟ); Горен Карабах (Goren Karabaȟ)
mon: Уулын Карабах (Uulyn Karabaȟ)
oss: Уӕлхох Карабах (Uälȟoȟ Karabaȟ)
rus: Нагорный Карабах (Nagornyj Karabaȟ)
sah: Хайалаах Карабах (Ȟajalaaȟ Karabaȟ)
srp: Нагорно-Карабах / Nagorno-Karabah
tab: Дагъ Къарабах (Daġ Q̄arabaħ)
tat: Таулы Карабах / Tawlı Qarabax / تاۇلى قاراباخ
tgk: Қарабоғи Кӯҳӣ / قره‌باغ کوهی / Qaraboƣi Kūhī
ukr: Нагірний Карабах (Nahirnyj Karabaȟ)
xal: Деернь-уулин Карабах (Deern'-uulin Karabaȟ)
ara: ناغورنو كاراباخ (Nāġūrnū Kārābāḫ)
azb: داغلیق قاراباغ / Dağlıq Qarabağ
ckb: قەرەباغی کوێستانی / Qerebaẍî Kwêstanî
fas: قره‌باغ کوهستانی / Qarebâqe Kuhestâni
uig: تاغلىق قاراباغ / Taghliq Qarabagh / Тағлиқ Қарабағ
urd: ناگورنو کاراباخ (Nāgōrnō Kārābāḫ)
div: ނަގޯނޯ-ކަރަބަކް (Nagōnō-Karabak)
heb: נגורנו קרבאך (Nagōrnō Qarabāḫ)
yid: נאַגאָרנאָ־קאַראַבאַך (Nagorno-Karabaḫ)
ell: Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Nagkórno-Karampáȟ)
hye: Լեռնային Ղարաբաղ (Leṙnayin Ġarabaġ); Արցախ (Arc̕ax)
kat: მთიანი ყარაბაღი (Mṭiani Qarabaġi)
lzz: გერმაფუნა კარაბაღი / Germapuna K’arabaği
hin: नागोर्नो-काराबाख (Nāgorno-Kārābākʰ)
ben: নাগোর্নো-কারাবাখ (Nāgorno-Kārābākʰ)
guj:નાગોર્નો-કારાબાખ (Nāgorno-Kārābākʰ)
sin: නගෝර්‍නෝ-කරබාක් (Nagōrnō-Karabāk)
tel: నగొర్నో-కరబఖ్ (Nagornō-Karabakʰ)
zho: 納戈爾諾-卡拉巴赫/纳戈尔诺-卡拉巴赫 (Nàgē'ěrnuò-Kǎlābāhè)
jpn: ナゴルノ・カラバフ (Nagoruno-Karabafu)
kor: 나고르노카라바흐 (Nagoreuno Karabaheu)
tha: นากอร์โน-คาราบัค (Nākɔ̄[r]nō-Kʰārābâk)

Some Azerbaijani towns and their Caucasus Kurdish names
Kəlbəcər / Кәлбәҹәр К’әлбәщәр / K’elbecer
Laçın / Лачын Лачин / Laçîn
Qubadlı / Губадлы Кубатли / Kûbatlî
Zəngilan / Зәнҝилан Зангелан / Zangêlan

Austria Country Index Language Codes Bahamas

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new